1.      Ing. Dan  R a m z e r, 47 let, starosta města Frýdlant, ODS

2.      Ing. Petr  B e i t l, 49 let, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, ODS

3.      Mgr. Juraj  R a n i n e c, 48 let, místostarosta města Česká Lípa, ODS

4.      MUDr. Jiří  C h a l u p a, 46 let, lékař, onkolog, ODS

5.      Bc. Jana  O p o č e n s k á, 24 let, studentka, ODS

6.      Ing. Josef  Šorm, 64 let, ředitel střední průmyslové školy, bez politické příslušnosti

7.      Mgr. Marek  H o t o v e c, 48 let, starosta města Smržovky, ODS

8.      Ing. Tomáš  B l á h a, 30 let, jednatel společnosti, ODS

9.      JUDr. Jaroslav  Š v e h l a, 61 let, starosta města Cvikov, ODS

10.  MUDr. Přemysl  S o b o t k a, 72 let, senátor, ODS

11.  Ing. Tomáš Š p i n k a, 30 let, vedoucí Sportovního a rekreačního areálu Maškova zahrada Turnov, ODS

12.  Mgr. Petr  Ž i d e k, 47 let, živnostník, ODS

13.  Bc. Petr  N o v á k, 42 let, ředitel Kultura Česká Lípa p.o., ODS

14.  Tomáš  P l o c, 50 let, živnostník, ODS

15.  MUDr. Vít  N ě m e č e k, 54 let, ředitel Nemocnice Jablonec nad Nisou p.o., ODS

16.  Mgr. Václav  Š p e t l í k, 46 let, ředitel základní školy Slovanka, bez politické příslušnosti

17.  Ing. Irena  P e k a ř o v á, 55 let, podnikatel – ekonom, ODS

18.  MUDr. Miroslava  K r a m á ř o v á, 40 let, lékařka, ODS

19.  Mgr. Lucie  D u š á n k o v á, 45 let, lékárnice, ODS

20.  Jindřich  K v a p i l, 56 let, starosta obce Koberovy, ODS

21.  Kateřina  H a v l o v á, 39 let, ředitelka OS Českého Červeného kříže Jablonec nad Nisou, bez politické příslušnosti

22.  Jiřina  B l á h o v á, 53 let, starostka města Rovensko pod Troskami, ODS

23.  Jaroslav  Z e m a n, 57 let, senátor, starosta Albrechtic v Jizerských horách, ODS

24.  Jaroslav  T i c h ý, 53 let, živnostník, ODS

25.  Bc. Zuzana  S p u d i c h o v á, 40 let, provozní v pohostinství, ODS

26.  Ing. Miloš  V e l e, 54 let, náměstek primátora statutárního města Jablonec nad Nisou, ODS

27.  Mgr.Petra  K a š p a r o v á, 52 let, ředitelka Euroškoly, ODS

28.  Jaromír  P e l a n t, 52 let, podnikatel, ODS

29.  Marek  P o d s e d n í č e k, 37 let, vedoucí prodeje, ODS

30.  Otomar  N ě m e č e k, rok 50 let, jednatel a majitel společnosti, ODS

31.  Ing. Martin  D i t r i c h, 51 let, ředitel příspěvkové organizace, ODS

32.  Bc. Jan  Skalský, 25 let, OSVČ, student, ODS

33.  Marcela  H ö f e r o v á, 51 let, provozovatelka prodejny přírodních produktů, ODS

34.  David  Š á r k a, DiS., 36 let, podnikatel v telekomunikacích, ODS

35.  Ing. Jaromír  P e k a ř, 58 let, bývalý místostarosta města Turnov, ODS

36.  Luboš  K u n d e r a, 52 let, majitel truhlárny, ODS

37.  Bc. Josef   P a v i n s k ý, rok 55 let, státní zaměstnanec, místostarosta města Doksy, bez politické příslušnosti

38.  Bc. David  H l a v á č, 41 let, vedoucí výrob, ODS

39.  Mgr. Martin   S e m e c k ý, 31 let, učitel, ODS

40.  Petr  K o ř í n e k, 46 let, živnostník, ODS

41.  RNDr.  Zdeněk  K a d l a s, 55 let, manažer, ODS

 

42.  Michaela   A l b r e c h t o v á, rok 41 let, bez politické příslušnosti

43.  Jiří  Pačinek, 44 let, sklář, bez politické příslušnosti

44.  Hana  Lanková, 67 let, důchodce, ODS

45.  Nikola  Divišová, 23 let, pracovnice na poště, ODS

46.  Jiří  Stodůlka, 50 let, místostarosta města Frýdlant, ODS

47.  Karel  Patočka, 59 let, automobilový závodník, ODS

48.  Šárka  H a r c u b o v á, 48 let, asistentka MŠ, bez politické příslušnosti

49.  Ing. Vladimír  P ě n i č k a, 73 let, důchodce, ODS

 

50.  Štěpán  R ů z h a, 63 let, kamnář, ODS

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;