1.      Bc. Stanislav  M a c k o v í k – 49 let, záchranář ZZS Libereckého kraje, poslanec Parlamentu ČR, člen Výboru zdravotnictví zastupitelstva Libereckého kraje, KSČM 

2.      Ing. Miloš  T i t a – 59 let, dopravní inženýr, starosta města Ralsko, zastupitel kraje a člen Výboru dopravy, bez politické příslušnosti

3.      Pavlína  N o v á k o v á – H r a b á l k o v á –  56 let, předsedkyně OV KSČM v Jablonci nad Nisou, členka kontrolního výboru Statutárního města Jablonec nad Nisou, KSČM

4.      Jan  D v o ř á k – 49 let, strážník městské policie, zastupitel Zákup a Libereckého kraje, předseda Výboru zdravotnictví, KSČM

5.      Kateřina  K l i k a r o v á – 32 let, administrativní pracovnice soudu, zastupitelka Libereckého kraje a členka Výboru CR, památkové péče a kultury, KSČM 

6.      PhDr. Věra  P i c k o v á – 61 let, psycholožka, soudní znalkyně, zastupitelka Semil, KSČM

7.      Taťjana  N o v á k o v á –  64 let, mzdová účetní, členka výboru sociálních věcí zastupitelstva Libereckého kraje, členka komise humanitní a sociální péče Statutárního města Jablonec nad Nisou, členka Oblastního Českého červeného kříže, KSČM

8.      Mgr. Šárka  K a l v o v á – 42 let, učitelka ZŠ, členka Výboru pro TV a sport zastupitelstva Libereckého kraje, členka rady města Ralsko, bez politické příslušnosti

9.      Mgr. Jaroslav  H a v e l k a – 65 let, bezpečnostní expert, externí středoškolský učitel, KSČM

10.  Jaroslav  Š l e c h t a – 21 let, student VŠ, průvodce, KSČM

11.  František  C h o t – 55 let, tajemník KV KSČM Libereckého kraje, zastupitel a člen finančního výboru Libereckého kraje, zastupitel České Lípy, KSČM

12.  JUDr. Josef  V o n d r u š k a – 68 let, důchodce, člen představenstva bytového družstva, zastupitel a člen výboru hospodářského a regionálního rozvoje Libereckého kraje, KSČM

13.  Václav  B i l i c k ý – 69 let, důchodce, kurátor Městského muzea Ralsko, KSČM

14.  Josef  S o u č e k – 65 let, středoškolský učitel, zastupitel a člen výboru zemědělství a životního prostředí Libereckého kraje, KSČM

15.  Leoš  H a m r s k ý – 59 let, živnostník – finanční služby, předseda Krajské Rady klubu českého pohraničí, KSČM

16.  Václav  V ě t r o v e c – 58 let, předseda OV KSČM Česká Lípa, zastupitel Kravař, KSČM

17.  Ing. František  P e š e k – 70 let, důchodce, zastupitel a předseda kontrolního výboru Libereckého kraje, zastupitel Jablonce nad Nisou, KSČM

18.  Jiří  B o u d n ý – 64 let, živnostník – účetní, člen Autoklubu Krakonoš Jilemnice, KSČM

19.  Zbyněk  C i n c i b u s – 75 let, důchodce, místopředseda Národní rady Klubu českého pohraničí, KSČM

20.  Jana  B r a n i š o v á – 64 let, zdravotnická sanitářka, KSČM

21.  Jiří  D e m l – 66 let, řidič autobusu, zastupitel Jilemnice, člen Autoklubu Krakonoš Jilemnice, bez politické příslušnosti

22.  Lukáš  Č í ž e k – 37 let, pracovník bezpečnostní služby, zastupitel a člen výboru zemědělství a životního prostředí Libereckého kraje, KSČM

23.  Alena  K o š ť á k o v á – 62 let, sociální pracovnice, členka výboru hospodářského a regionálního rozvoje zastupitelstva Libereckého kraje, KSČM

24.  Mgr. Miroslav  B e r a n – 77 let, důchodce, zastupitel a člen výboru pro výchovu vzdělávání a zaměstnanost Libereckého kraje, KSČM 

25.  Oldřich  T o m á š e k – 64 let, mediální manažer, KSČM

26.  Jan  V o d h á n ě l – 23 let, student vysoké školy, KSČM

27.  Lucie  S i e b e r o v á – 24 let, zdravotnická asistentka, KSČM

28.  Ing. Jan  M a l e c – 47 let, jaderný chemik, referent řízení jakosti DIAMO, KSČM

29.  Ing. Miroslav  H o r á z n ý – 70 let, důchodce, KSČM

30. Bc. Dagmar  Staňková – 57 let, vedoucí odboru MěÚ v Harrachově, KSČM

31.  Jiří  J o s í f e k – 69 let, důchodce, KSČM

32.  Milan  M a š e k – 63 let, předseda OV KSČM Semily, předseda bytového družstva, zastupitel Semil, KSČM

33.  Lukáš  F u k s a – 30 let, technik vodáren, zastupitel Nového Boru, KSČM

34.  Ing. Hana  V i d n e r o v á – 62 let, ekonomka, členka finančního výboru zastupitelstva Libereckého kraje, zastupitelka Frýdlantu, bez politické příslušnosti

35.  Bohuslav  K a v á n – 67 let, dělník, jednatel SDH Roztoky u Jilemnice, KSČM

36.  Mgr. Jiří  H a v l í k – 72 let, důchodce, člen Českomoravské myslivecké jednoty, KSČM

37.  Roman  P o l á č e k – 41 let, invalidní důchodce, člen Českomoravské myslivecké jednoty, KSČM

38.  David  R ö b i s c h – 46 let, živnostník – pneuservis, zastupitel Chrastavy, KSČM

39.  Ing. Helena  Š a f a ř í k o v á – 66 let, členka finančního výboru zastupitelstva Libereckého kraje, KSČM

40.  Karel  N á p r a v n í k – 71 let, důchodce, člen výboru hospodářského a regionálního rozvoje zastupitelstva Libereckého kraje, zastupitel Žandova, bez politické příslušnosti

41.  Milan  V o l d ř i c h – 61 let, mistr kovovýroby, zástupce velitele SDH Liberec, KSČM

42.  Bc. Martin  B e n e š – 44 let, řidič tramvaje, hasič záchranář, bez politické příslušnosti

43.  Věra  H r u š k o v á – 69 let, důchodkyně, KSČM

44.  Miroslav  B u r g r – 61 let, vedoucí hospodářský pracovník SčVaK, zastupitel Frýdlantu, KSČM

45.  Alexandr  Š e d i v ý – 53 let, hudebník Dua Alex, KSČM

46.  Ivan  E r l e b a c h – 58 let, ekonom – finanční poradce, KSČM

47.  Oldřich  K i r c h h o f – 32 let, živnostník – montér plastových oken, KSČM

48.   Jan  D ě k a n o v s k ý – 39 let, jednatel firmy, KSČM

49.  Helena  S l a v í k o v á – 67 let důchodkyně, KSČM

50.  Oldřich  P a n c – 51 let, specialista řízení požadavků České pošty, zastupitel České Lípy, KSČM

 

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;