1. Mgr. Pavel  S v o b o d a – 37 let, advokát, statutární náměstek primátora statutárního města Jablonec nad Nisou, advokát, člen ČSSD

2. MUDr. Jan  M e č l – 51 let, primář urologie KNL a.s., člen zastupitelstva SML, člen ČSSD

3. Tomáš  H u d e c – 45 let, živnostník, člen zastupitelstva města Turnov, člen ČSSD

4. Bc. Zdeňka  S l a v í č k o v á – projektová manažerka, členka finančního výboru Libereckého kraje, členka ČSSD

5. Mgr. Pavla  Ř e c h t á č k o v á – 49 let, OSVČ, členka zastupitelstva města Jablonné v Podještědí, členka ČSSD

6. Mgr. Lenka  K a d l e c o v á – 47 let, náměstkyně hejtmana Libereckého kraje, členka zastupitelstva SML, členka ČSSD

7. Mgr. Romana  Ž a t e c k á – 50 let, starostka města Česká Lípa, členka zastupitelstva Libereckého kraje, členka ČSSD

8. Mgr. Radek  C i k l – 52 let, ředitel SPŠ stavební, předseda úseku Severské kombinace Svazu lyžařů ČR, člen ČSSD

9. Mgr. Martina  R o s e n b e r g o v á – 49 let, vedoucí odboru soc. věcí a zdravotnictví statutárního města Jablonec nad Nisou, členka zastupitelstva SML, členka ČSSD

10. Ing. Jaroslav  P o d z i m e k – 59 let, vedoucí střediska RV a M Agrocentrum Jizeran Semily a.s., člen zastupitelstva Libereckého kraje, člen ČSSD

11. JUDr. Lukáš  P l e t i c h a – 41 let, poslanec PS ČR, náměstek primátora statutárního města Jablonec nad Nisou, člen ČSSD

12. Ing. Karel  K a p o u n – 62 let, dřevařský inženýr, člen zastupitelstva města Doksy, člen ČSSD

13. Jitka  M r á k o t o v á – 48 let, ekonomický pracovník, členka ČSSD

14. Josef  C h i t t u s s i – 61 let, OSVČ, člen zastupitelstva města Nový Bor, člen ČSSD

15. Drahoslava  C h l u p á č o v á – 56 let, vedoucí pracovník, členka ČSSD

16. MUDr. Pavel  N o v á k – 64 let, lékař, člen ČSSD

17. RNDr. Vít  P ř í k a s k ý – 65 let, člen rady Libereckého kraje, člen ČSSD

18. Jaroslav  H l a v á č – 68 let, důchodce, člen zastupitelstva města Ralska, bez politické příslušnosti

19. MUDr. Štěpán  O p l u š t i l – 26 let, lékař, člen ČSSD

20. Mgr. František  Š p o t á k – 66 let, trenér atletiky, člen zastupitelstva statutárního města Jablonec n. Nisou, člen ČSSD

21. Jan  S v a t o š – 45 let, ředitel Sportovního areálu Ještěd a.s., člen ČSSD

22. Mgr. Stanislav  V a l d m a n – 67 let, učitel, člen zastupitelstva města Nový Bor, člen ČSSD

23. Renata  Š í m o v á – 50 let, zdravotní sestra, členka ČSSD

24. Eva  Š t ě p á n k o v á – 51 let, zdravotní sestra, členka ČSSD

25. Venuše  L i e b s c h e r o v á – 30 let, úřednice, členka ČSSD

26. RSDr.  Sylva  M o r a v c o v á – 66 let, ekonomka, členka ČSSD

27. Ing. Jiří  V o j t í š e k – 60 let, učitel, člen ČSSD

28. Štefan  S o u d i l – 45 let, automechanik, člen ČSSD

29. Jaroslav  K ř u p a l a – 44 let, starosta obce Vrchovany, člen ČSSD

30. Kristýna  S v ě t l í k o v á – 21 let, studentka, členka ČSSD

31. Milada  H o f m a n o v á – 60 let, ekonomický pracovník, členka ČSSD

32. Michal  V o j t ě c h – 40 let, elektrotechnik, zastupitel města Cvikov, člen ČSSD

33. Ing. Jan  Š í m a – 61 let, obchodní zástupce, člen ČSSD

34. Josef  P r ů c h a – 56 let, vedoucí Technických služeb města Tanvald, člen ČSSD

35. Jiří  K l a r e – 47 let, nástrojař, člen ČSSD

36. Jitka  K a p o u n o v á – 56 let, referent MÚ, členka ČSSD

37. Irena  S i e b e r o v á – 44 let, zdravotní sestra, členka ČSSD

38. Bc. Petr  Š i m k o – 29 let, projektový manažer, člen ČSSD

39. Martin  K r á l – 42 let, mistr výroby, člen ČSSD

40. Milena  F r e n c l o v á – 61 let, živnostník, členka ČSSD

41. David  R a š í n – 25 let, zástupce vedoucího výroby, člen ČSSD

42. Mgr. Helena  R u b á š o v á – 35 let, podnikatelka, členka ČSSD

43. Josef  O p l t – 46 let, strážník městské policie, člen ČSSD

44. Lucie  Š u l c o v á – 33 let, OSVČ, členka ČSSD

45. Ing. Iveta  S t e h l í k o v á – 52 let, úřednice, členka ČSSD

46. Karel  S u c h ý – 68 let, důchodce, člen ČSSD

47. Lenka  J e l í n k o v á – 46 let, účetní, členka ČSSD

48. Milan  Š í r – 59 let, úředník, člen ČSSD

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;