1.      Ing. Lidie V a j n e r o v á, MBA – 61 let, podnikatelka, zakladatelka IQLANDIE, členka krajského výboru pro kulturu, památky a CR, bez politické příslušnosti

2.      Mgr. Pavel  Ž u r – 50 let, ředitel Městského divadla Jablonec nad Nisou, radní statutárního města Jablonec nad Nisou, NBPLk

3.      Mgr. Miloš  K r č m á ř – 44 let, ředitel NPÚ v Liberci, soudní znalec, KDU – ČSL

4.      Ing. Štěpán  M a t e k – 29 let, sportovní manažer, trenér, KDU – ČSL

5.      MUDr. Jiří  H a s s a – 63 let, lékař, gynekolog, bez politické příslušnosti

6.      Bc. Alena  S t e f f a n o v á – 58 let, odborný poradce pro zprostředkování ÚP, zastupitelka Nové Města pod Smrkem, bez politické příslušnosti

7.      Václav  Z a h r á d k a, DiS. – 36 let, referent ŽP, KDU – ČSL

8.      Ing. Ladislav  C r h a – 37 let, strojvůdce ČD Cargo, KDU – ČSL

9.      Mgr. Ota  R a i t e r – 68 let, senior, bez politické příslušnosti

10.  Ing. Marta  P r o c h á z k o v á – 60 let, ředitelka Eurocentra, zastupitelka statutárního města Jablonec nad Nisou, bez politické příslušnosti

11.  Ing. Tomáš  V a c h – 34 let, strojní inženýr, KDU – ČSL

12.  Hana  Z e m a n o v á – 45 let, členka opery D.F.X. Šaldy, KDU – ČSL

13.  Ing. Bc. Jiří  R u l c – 58 let, vrchní ministerský rada, odbor bezpečnosti, výzkumu a vzdělávání, bez politické příslušnosti

14.  Ing. Pavel  S m u t n ý – 48 let, starosta Nového Města pod Smrkem, bez politické příslušnosti

15.  Václav  N o s e k – 65 let, úředník, KDU – ČSL

16.  Kamil Jan  S v o b o d a – 37 let, ministerský rada MŠMT, KDU – ČSL

17.  Ing. Stanislav  D u b s k ý – 58 let, jednatel S-Power export.import.cz, předseda TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou, bez politické příslušnosti

18.  Mgr.Štěpánka  B a r a c o v á – 43 let, středoškolský pedagog, bez politické přísl.

19.  Jaroslav  V a g e n k n e c h t – 61 let, účetní, bez politické příslušnosti

20.  MUDr. Matěj  K r a u s – 30 let, lékař, bez politické příslušnosti

21.  Mgr. Martin  K r a j í c – 36 let, středoškolský učitel, bez politické příslušnosti

22.  Ludmila  R e l l i c h o v á – 53 let, ředitelka taneční školy Magdalena, choreografka, bez politické příslušnosti

23.  Ing. Josef  J e ž e k – 70 let, podnikatel, KDU ČSL

24.  Martin  V y š í r – 33 let, vedoucí konstrukce, KDU – ČSL

25.  MUDr. Alan  G e r n e r t – 46 let, lékař, ortoped, bez politické příslušnosti

26.  Pavel  B e n d a – 42 let, starosta SDH Jablonec – Paseky, hasič – technik, bez politické příslušnosti

27.  Ing. Pavel  J i r a n – 59 let, ředitel ZD Studenec, KDU – ČSL

28.  Bc. Petr  S t a n ě k – 36 let, úředník, KDU – ČSL

29.  Mgr. Vlasta  B a l a t k o v á – 58 let, pedagog pro 1. stupeň ZŠ, bez politické přísl.

30.  MUDr. Ivanka  K o l o m á – 69 let, dětská lékařka, homeopatička, bez politické příslušnosti

31.  MUDr. Zdeňka  R á k o s o v á – 65 let, lékařka, KDU – ČSL

32.  doc. Dr. Ing. Ivan  M a š í n – 54 let, VŠ pedagog a konzultant v oboru průmysl. Inovační inženýrství, bez politické příslušnosti

33.  Kateřina  K r á s n á – 50 let, pedagog pro předškolní vých., bez politické příslušnosti

34.  Božena  M ě c h u r o v á – 60 let, pracovnice MěÚ úsek školství, předsedkyně dozorčí rady MěD Jablonec nad Nisou, bez politické příslušnosti

35.  MUDr. Martin  M a l í k – 34 let, praktický lékař, bez politické příslušnosti

36.  Pavel  J a n a t a – 39 let, starosta městyse Libštát, bez politické příslušnosti 

37.  MUDr. Jana  Š i m k o v á – 57 let, zubní lékařka, bez politické příslušnosti

38.  Ing. Tomáš  B a l c a r – 52 let, energetický poradce, bez politické příslušnosti

39.  JUDr. Josef  M a c e k – 67 let, právník, KDU – ČSL

40.  Miroslav  T ě š i n a – 74 let, projektový poradce, KDU ČSL

41.  MUDr. Zuzana  T u n k o v á – 61 let, kožní lékařka, bez politické příslušnosti

42.  Elena  M o s k a l o v á – 68 let, volejbalová olympionička, mistryně sportu, účetní, bez politické příslušnosti

43.  JUDr. Vilém  Z a h r á d k a – 65 let, právník, KDU – ČSL

44.  Jiří  V e s e l k a – 72 let, živnostník, KDU – ČSL

45.  Petr  J o n á š – 25 let, zaměstnanec SŽDC, bez politické příslušnosti

46.  Mgr. Ilja  K u l i c h o v á – 60 let, taneční pedagog ZUŠ, choreografka, bez politické příslušnosti

47.  Štěpán  K u ř í k DiS. – 25 let, zdravotnický záchranář, KDU – ČSL

48.  Josef  C í s a ř – 55 let, kontrolor ve strojírenství, bez politické příslušnosti

49.  Ing. Jan  M a c e k – 41 let, podnikatel, KDU – ČSL

50.  Michal  P a c l t – 30 let, koordinátor výroby, KDU - ČSL 

 

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;