1.      Ing. Jitka  V o l f o v á – 47 let, vedoucí oddělení hospodaření s majetkem státu, ANO 2011 

2.      Bc. Martina  T e p l á – 40 let, vedoucí pracovnice v sociální oblasti ve veřejné správě, ANO 2011 

3.      Mgr. Roman  B a r a n – 51 let, projektový manažer ve stavebnictví, ANO 2011

4.      Martin  B r o ž – 40 let, vedoucí infrastruktury a energetiky, ANO 2011

5.      Ing. Milan  K o u ř i l – 47 let, podnikatel – specialista auditu v ZO, ANO 2011

6.      Ing. Radka  L o u č k o v á  K o t a s o v á – 50 let, podnikatelka – evropské dotace, zastupitelka SML, ANO 2011

7.      Ing. Michal  K ř í ž – 35 let, jednatel společnosti vzdělávání, EU dotace, ANO 2011

8.      RNDr. Robert  G a m b a – 54 let, ředitel o.p.s., ANO 2011

9.      Roman  H e j n a – 53 let, vedoucí manažer obchodního oddělení pivovaru, ANO 2011

10.  Bc. Milan  K r o u p a – 42 let, podnikatel specialista v oboru dat. komunikací, ANO 2011

11.  David  P r a ž á k – 37 let, podnikatel v zemědělství, ANO 2011

12.  Ing. Jiří  J i r á ň – 64 let, podnikatel – obchodní a ekonomický konzultant, ANO 2011

13.  Mgr. Jana  P a s t u c h o v á – 51 let, poslanec PČR, záchranář, ANO 2011

14.  Ing. Jaroslav  K n í ž e k – 50 let, výkonný ředitel – finance, ANO 2011

15.  Ing. Bc. Zuzana  W u d y o v á – 40 let, referent v oblasti ŽP ve státní správě, ANO 2011

16.  Bc. Milan Š u b r t – 50 let, podnikatel – spedice a celní deklarace, ANO 2011

17.  Ing. Michaela  P í t o v á – 30 let, obsluha – servírka, ANO 2011

18.  Mgr. Jan  Z e m a n – 47 let, podnikatel – pracovník realitní kanceláře, ANO 2011

19.  Michal  S e i d l – 47 let, aktivní vozíčkář, záchranář, ANO 2011

20.  Ing. Jaroslav  Š r a j e r – 60 let, vedoucí provozního pracoviště, ANO 2011

21.  Mgr. Libuše  V í t o v á – 57 let, učitelka ZŠ, ANO 2011

22.  Jiří  P e l i k á n – 66 let, podnikatel – právní pomoc obch., dopravní, reality ANO 2011

23.  Mgr. Martin  J a h o d a – 30 let, ředitel 2. stupně na ZŠ, ANO 2011

24.  Přemysl  Š u l c – 45 let, ekonom, podnikatel v zemědělství, poradce pro neziskové organizace, ANO 2011

25.  Ing. Jana  V a n č a t o v á – 51 let, podnikatelka – ekonomika, organizační poradenství v ZO, ANO 2011

26.  Ing. Pavel  Š u l c – 38 let, podnikatel – stavebně technická inspekční a poradenská činnost, ANO 2011

27.  Jiří  K r a t o c h v í l – 54 let, produkt manažer, ANO 2011

28.  Jitka  B a l á k o v á – 46 let, podnikatelka – výroba bižuterie, ANO 2011

29.  Mgr. Jarmila  S t r á n s k á – 55 let, ředitelka MŠ, bez politické příslušnosti

30.  Vítězslav  K v a p i l – 69 let, revizní technik, ANO 2011

31.  Ing. Pavel  B e d n á ř – 48 let, manažer, ANO 2011

32.  Ing. Miroslav  S t r n a d – 49 let, projektový manažer, ANO 2011

33.  Lenka  U r b á n k o v á – 51 let, porodní asistentka, ANO 2011

34.  Mgr. Jana  S v o b o d o v á – 34 let, místostarosta města Turnov, bez politické příslušnosti

35.  JUDr. Eva  K a r h a n o v á  H o r y n o v á – 61 let, odborná asistentka, bez politické příslušnosti

36.  Karel  L u p í n e k – 47 let, metrolog, ANO 2011

37.  Bc. Alexandra  R y b á ř o v á – 52 let, ředitelka MŠ, ANO 2011

38.  Ing. Stanislav  Ř í h a – 33 let, asistent poslance PČR 

39.  Ing. Jaroslav  Č e c h – 58 let, místostarosta města Harrachov, ANO 2011

40.  Jakub  Z o b í n – 31 let, podnikatel – majitel reklamní společnosti, zastupitel SML, ANO 2011

41.  Tomáš  K y s e l a – 60 let, náměstek primátora SML, ANO 2011

42.  Věra  P a t k o v á – 54 let, vedoucí oddělení na MěÚ, ANO 2011

43.  Tibor  B a t t h y á n y – 38 let, primátor SML

44.  Milan  S a s – 55 let, manažer prodeje, ANO 2011

45.  Anna  K o š t o v á – 60 let, prodavačka ANO 2011

46.  Ing.Jan  P u h a l – 66 let, elektroinženýr, ANO 2011

47.  Helena  H u š k o v á – 68 let, důchodkyně, ANO 2011

48.  Jaroslav  M e n – 55 let, manažer prodeje, ANO 2011

49.  Milan  B r z o b o h a t ý – 63 let, podnikatel – prodej a servis lesní a zahradní techniky, ANO 2011

50.  Lenka  B i n d e r o v á – 44 let, sociální pracovnice, zakladatelka neziskové organizace, ANO 2011

 

                                          

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;