1. Jaký je rozpočet kampaně Vaší politické strany v Kč?

Celorepublikově je počítáno s částkou 89 000 000 Kč, částka je předběžná. Pro Liberecký kraj je počítáno s částkou cca 1 200 000 až 1 400 000 Kč, jsou též částky předběžné.

2. Jaké jsou zdroje financování Vaši kampaně?

Jsou to jednotliví dárci a samotní kandidáti.

3. Na co budou převážně prostředky použity?

Na zajištění kampaně samotné tj. billboardy, inzerce v tištěných a on-line mediích, náklady na vytvoření spotů/klipů, reklamní předměty, zajištění meetingů atd.

4. Budou zveřejněny na Vašich stránkách sponzoři Vaší kampaně, popřípadě kde jinde?

Dary jsou evidovány centrálně v informačním systému hnutí, a to ve prospěch jednotlivých kandidátů, dále pak jsou dary přehledně na webu hnutí či průběžně na transparentním účtu hnutí.

5. Vnímáte korupci a klientelismus v Libereckém kraji jako závažný problém, který je nutné řešit?

Každý korupční krok a klientelistický přístup by měl být řešen. Myslím, že je nutné řešit „odpolitizování“ některých organizací kraje,  či města Liberec.

6. Je něco, na co byste se chtěli v této oblasti zaměřit, pokud byste byli zvoleni?

Budeme důsledně dbát na to, aby organizace kraje byly obsazovány bez ohledu na politickou příslušnost, ale s ohledem na odbornost.

7. Mají čelní političtí představitelé či manažeři veřejných organizací odstoupit ze svých funkcí, pokud jsou obviněni z úmyslných trestných činů či korupčního jednání?

Měli by odstoupit ve chvíli, kdy dojde k pravomocnému odsouzení. Ctím presumpci neviny.

 

 

 

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;