1. Jaký je rozpočet kampaně Vaší politické strany v Kč?

 Do krajské kampaně ČSSD počítá s rozpočtem necelých 1,5 milionu korun.

2. Jaké jsou zdroje financování Vaši kampaně?

Rozpočet je složený z příspěvků okresních a krajské organizace, Lidového domu i darů členů a kandidátů strany.

3. Na co budou převážně prostředky použity?

Billboardy a plachty, polep vozů, tisk a výlep plakátů i letáků, tisk volebních novin a jejich roznos do schránek, květiny, inzerce, internet a sociální sítě

4.  Budou zveřejněny na Vašich stránkách sponzoři Vaší kampaně, popřípadě kde jinde?

Transparentní účty a pokladny pro krajské a senátní volby najdete na www.cssd.cz. Tam se aktuálně zobrazují příjmy i výdaje včetně dárců.

5. Vnímáte korupci a klientelismus v Libereckém kraji jako závažný problém, který je nutné řešit?

 Korupce je trestný čin a jako taková musí být odhalena a potrestána. Co se týká klientelismu – někdy mám pocit, že jde o uměle vytvořené problémy a násilně pospojované skutečnosti, jež se jako tzv. klientelismus pouze jeví, ač jimi ve skutečnosti nejsou.

6. Je něco, na co byste se chtěli v této oblasti zaměřit, pokud byste byli zvoleni?

 Nevím přesně, na co se ptáte – myslíte tím opět korupci a klientelismus? Pokud budeme zvoleni, tak bych se rád zaměřil hlavně na smysluplnou práci, která povede k dostupné a kvalitní zdravotní péči, dobrému vzdělání a spokojenému životu obyvatel včetně odpovídajících platů. S korupcí a klientelismem je třeba se vypořádat transparentní správou kraje, což funguje, jen je třeba v tom pokračovat a samozřejmě, jako všechno v životě, i zlepšovat.

7. Mají čelní političtí představitelé či manažeři veřejných organizací odstoupit ze svých funkcí, pokud jsou obviněni z úmyslných trestných činů či korupčního jednání?

Jako advokát nemohu odpovědět jinak, než že dokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu není vina vyslovena, nelze na toho, proti němuž se vede trestní řízení, hledět, jako by byl vinen. Pak je odpověď na vaši otázku jednoznačná – ano, je-li člověk vinen, měl by odstoupit.

 

 

 

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;