1. Jaký je rozpočet kampaně Vaší politické strany v Kč?

1.2 – 1.3 mil Kč

2. Jaké jsou zdroje financování Vaši kampaně?

Rozpočet ODS a dary

3. Na co budou převážně prostředky použity?

Podpora elektrických médií, grafická příprava a její podklady, tisk, inzerce, nájem inzertních outdoorových ploch, výroba propagačních předmětů, poštovné.

4. Budou zveřejněny na Vašich stránkách sponzoři Vaší kampaně, popřípadě kde jinde?

Ve výroční zprávě za rok 2016

5. Vnímáte korupci a klientelismus v Libereckém kraji jako závažný problém, který je nutné řešit.

Korupce a klientelismus jsou protizákonným jednáním a vždy jsou problémem. Pokud má někdo informace, že k nim dochází, měl by to okamžitě řešit s orgány výkonné moci, kterým to přísluší.

6. Je něco, na co byste se chtěli v této oblasti zaměřit, pokud byste byli zvoleni?

Stávající mechanismus fungující v rámci pravidel hospodaření Libereckého kraje a jeho organizací považuji za dostatečný.

7. Mají čelní političtí představitelé či manažeři veřejných organizací odstoupit ze svých funkcí, pokud jsou obviněni z úmyslných trestných činů či korupčního jednání?

Platí presumpce neviny. Do té doby, než je jedinec pravomocně odsouzený, musí být na něj pohlíženo jako na nevinného. Jinak je odstoupení nebo neodstoupení jen na jeho osobním rozhodnutí.

 

 

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;