1. Jaký je rozpočet kampaně Vaší politické strany v Kč?

2,25 mil. Kč

2. Jaké jsou zdroje financování Vaši kampaně?

Příspěvky od Hnutí Změna, Strany Zelených a příspěvky /půjčky jednotlivých kandidátů a našich příznivců

3. Na co budou převážně prostředky použity?

Reklamní plachty, vlastní volební noviny, brožurky, letáčky, plakáty, polepy autobusů a tramvají včetně letáků uvnitř, lampostery, inzerce v novinách i obecních zpravodajích, reklama na facebooku, osobní náklady

4. Budou zveřejněny na Vašich stránkách sponzoři Vaší kampaně, popřípadě kde jinde?

Příjmy a výdaje celé kampaně je zveřejněn na transparentním účtu 2600281888 / 2010  

5. Vnímáte korupci a klientelismus v Libereckém kraji jako závažný problém, který je nutné řešit?

Ano. Není to již v tak velké míře jako za minulého vedení, ale klientelismus a provázanost vlivných osob zákulisními sítěmi je problém stále aktuální.

6. Je něco, na co byste se chtěli v této oblasti zaměřit, pokud byste byli zvoleni?

Kauza, která je podivnými vazbami přímo propletena, je zakázka na dopravní obslužnost v hodnotě 4 miliard korun. Změny podmínek na poslední chvíli, vyloučení uchazečů s nejnižšími cenami i přes zoufalý odpor odborníků v komisi, to jsou jen nejviditelnější nestandardnosti. Navíc má největší reálný dopad na rozpočet kraje.

V obecné rovině bychom rádi vrátili do hry téma grantů na protikorupční aktivity. 

7. Mají čelní političtí představitelé či manažeři veřejných organizací odstoupit ze svých funkcí, pokud jsou obviněni z úmyslných trestných činů či korupčního jednání?

Vím, že je obecně uznávaná presumpce neviny. Ale jsem přesvědčena, že ke zvýšení politické kultury by významně přispělo, kdyby především u politiků a soudců, kde je etická rovina minimálně stejně důležitá, jako manažerské schopnosti, platila naopak presumpce viny, a to speciálně u obvinění z úmyslných trestních činů – konec konců tak, jak je tomu v jiných vyspělých zemích.

 

 

 

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;