Lidie Vajnerová – předsedkyně expertní rady IQLANDIE, předsedkyně správní rady Nadace Škola hrou

Má vytvořený svůj vlastní profil na internetu, ale nemá na něm uvedeny své představy, čemu by se v případě zvolení do senátu chtěla věnovat. Je proto možné z něj čerpat v pasážích Co chci prosazovat:

  • chci se zabývat optimalizací daní, účelným přerozdělováním finančních prostředků dle předem daných jasných pravidel
  • zasazuji se o co nejmenší zasahování státu do podnikatelské sféry a vytvoření co nejčitelnějších podmínek pro podnikatele, zaměstnavatele a zaměstnance
  • chci se podílet na vytváření lepších životních podmínek pro rodiny s dětmi, seniory a handicapované občany
  • podporuji neziskové organizace a usiluji o vytvoření co nejlepších podmínek pro jejich činnost, podporuji studium technických oborů včetně celoživotního vzdělávání

a za čím si stojím:

  • jsem zcela principiálně proti dotacím do soukromého sektoru, vadí jí korupční potenciál, který v sobě evropské dotace skrývají
  • podporuji školné na vysokých školách, ale současně doporučuji zavést přehledný a srozumitelný systém studijních půjček
  • jsem jednoznačně proti peněžitým odměnám politiků za působení ve statutárních orgánech podřízených společností
  • vidím v CR významný zdroj zvyšování zaměstnanosti v našem regionu
  • v oblasti kvót by si měl každý stát sám určit svoji imigrační politiku

Odkaz na profil

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;