Podniká se společností Compet Consult, administruje veřejné zakázky a poskytuje poradenství v této oblasti. Kandiduje jako nestraník za ODS. Podle ODS by měla navázat na dlouholeté působení Přemysla Sobotky v senátu.

Přestože s aktivní politikou podle jiných dosud nemá žádné zkušenosti, je podle ní její práce s politickým rozhodováním úzce spjata. Veřejné zakázky totiž odrážejí reálný výkon politické funkce, prostřednictvím veřejných zakázek se zajišťuje uspokojování většiny veřejných potřeb. A právě při přípravě a zadávání veřejných zakázek se s politiky napříč politickým spektrem setkávám. Do voleb se rozhodla jít proto, že se o politické dění v této zemi dlouhodobě zajímá a není nadšená z toho, jaký směr v posledních letech nabralo a jakým způsobem je ovlivňováno a nechce jen pasivně přihlížet a kritizovat to, co se v této zemi děje.

V případě úspěchu ve volbách považuje za nejdůležitější důstojně reprezentovat v senátu svůj volební okrsek a v legislativním procesu chce přispět k jeho zjednodušení. Již při tvorbě nového zákona o zadávání veřejných zakázek se jako členka Asociace veřejných zakázek mohla zapojit do legislativního procesu a to je zkušenost, kterou by při práci v senátu mohla využít.

Podle ní by regionu  bezesporu prospělo dobudování dopravní infrastruktury, zejména dálničního propojení na Hradec Králové a Ústí nad Labem a dále napojení na německou dálniční síť. Lepší dopravní obslužnost pak může do regionu a zejména do jeho příhraničních oblastí přilákat investory s novými pracovními příležitostmi. Je si vědoma toho, že by z pozice senátorky mohla takové investice podporovat jen nepřímo formou intervencí a nebo v zákonodárném procesu přispět ke zjednodušení právních předpisů, které by realizaci takových projektů urychlily.

Odkaz na profil

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;