Někdejší liberecký policejní ředitel, dnes majitel bezpečnostní agentury BEDES, člen KSČM.

Stát by neměl zatajovat lidem objektivní skutečnosti. Více než 30 let se staral o bezpečnost občanů regionu, inicioval a podílel se na prosazení legislativních změn, které lépe chrání slušné lidi před kriminalitou, korupcí a protiprávním jednáním.

Nemá však zkušenosti z velké politiky, pracoval pouze v kontrolním výboru zastupitelstva Úřadu městské části Liberec XXX -  Vratislavice nad Nisou.

Není zatížen skandály, obviňován z korupce.

Jaké vidí hlavní problémy libereckého regionu jako kandidát do senátu: bezpečnost občanů a jejich majetku, potlačování každodenní kriminality, problémy ve vymahatelnosti práva.

Jaké vidí hlavní problémy frýdlantského výběžku ze stejné pozice: nevydání pozemků Polsku, vedení jednání s Polskem ohledně rozšiřování těžby na dolu Turow, které mohou mít negativní dopady na spodní vody v české části výběžku, zlepšení dopravní obslužnosti v něm, nepřipuštění zrušení nemocnice ve Frýdlantu.

Odkaz na program

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;