1. Jaký je rozpočet Vaší senátorské kampaně v Kč?

500 - 600 000 Kč

2. Jaké jsou zdroje financování Vaši kampaně?

Mé osobní finance

3. Na co budou převážně prostředky použity?

Plachty, billboardy, facebook, MHD

4. Budou zveřejněny na Vašich stránkách sponzoři Vaší kampaně, popřípadě kde jinde?

Ne, žádné nemám

5. Vnímáte korupci a klientelismus v České republice jako závažný problém, který je nutné řešit?

Je to závažný problém, ale v našem kraji bohužel zdiskreditovaný díky „Změně“, která voličům slíbila řešení, ale za 4 roky na Kraji a za dva roky na Městě nic nevyřešila.

Je to také tím, že mnoho lidí vidí v politice zdroj příjmů. Kdyby v politice byli lidé dostatečně finančně zajištění, tento problém by téměř vymizel. Já díky dobrému zázemí vnímám politiku jako službu veřejnosti.

6. Je něco, na co byste se chtěla  v této oblasti zaměřit, pokud byste byla zvolena?

Především na zlepšení politické kultury. To, jak zde útočně komunikují politici a žalují se navzájem, je pro mě nepřijatelné.

7. Mají čelní političtí představitelé či manažeři veřejných organizací odstoupit ze svých funkcí, pokud jsou obviněni z úmyslných trestných činů či korupčního jednání?

Ctím presumpci neviny, takže do rozsudku řádného soudu je na veřejných představitelích a manažerech, jak se mají zachovat. Avšak neměli by poškozovat dobré jméno organizace, kterou zastupují.

 

 

 

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;