1. Jaký je rozpočet Vaší senátorské kampaně v Kč?

V rozpočtu KSČM na rok 2016 jsou plánovány náklady na volební kampaň ve výši 21 milionů korun. Obsahuje předpokládané náklady jak na krajské volby, tak i volby do Senátu. Náklady na senátorskou kampaň v senátním obvodu 34 Liberec byly rozpočtovány částkou 100.000,-Kč.

2. Jaké jsou zdroje financování Vaši kampaně?

Financování volební kampaně je vícezdrojové a to centrum, kraj a okres a celkové náklady budou známy až po skončení kampaně. V každém případě je velmi úsporné.

3. Na co budou převážně prostředky použity?

Prostředky jsou použity na hlavní volební mítink, plakáty, letáky, krajské volební noviny v kumulaci s kandidaturou do krajského zastupitelstva, kalendáříky a další upomínkové předměty. Hlavní prioritou je kontaktní kampaň.

4. Budou zveřejněny na Vašich stránkách sponzoři Vaší kampaně, popřípadě kde jinde?

Finanční dary s díky přijímáme, řádně zaevidujeme a následně vykazujeme ve výroční finanční zprávě.

5. Vnímáte korupci a klientelismus v České republice jako závažný problém, který je nutné řešit?

Ano, je to závažný problém a je nutné ho řešit.

6. Je něco, na co byste se chtěl v této oblasti zaměřit, pokud byste byl zvolen?

Je více možností jak klientelismus a korupci řešit. Např. zavedení hmotné odpovědnosti politiků a úředníků na všech úrovních za způsobenou škodu.

7. Mají čelní političtí představitelé či manažeři veřejných organizací odstoupit ze svých funkcí, pokud jsou obviněni z úmyslných trestných činů či korupčního jednání?

V našem právním řádu platí zásada presumpce neviny a tu je třeba ctít i pokud jde o politiky nebo jiné veřejně činné osoby. Pokud by mělo stačit pouhé obvinění, tak by hrozilo nebezpečí zneužití, jinými slovy odstranění tzv. nepohodlných osob z veřejného života. Vyžadovat odstoupení z funkce lze až v případě pravomocného rozhodnutí soudu.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;