1. Jaký je rozpočet Vaší senátorské kampaně v Kč?

 600.000 Kč

 2. Jaké jsou zdroje financování Vaši kampaně? 

 Půjčky a dary od příznivců

 3. Na co budou převážně prostředky použity? 

 Na noviny, brožuru na rozdávání, polep autobusů, plakáty, lampostery, web a reklamu na facebooku.

 4. Budou zveřejněny na Vašich stránkách sponzoři Vaší kampaně, popřípadě kde jinde? 

 Sponzory z řad firem nemám, všechny příspěvky jdou přes transparentní účet hnutí Změna, za které kandiduji.

 5. Vnímáte korupci a klientelismus v České republice jako závažný problém, který je nutné řešit? 

 Ano, dlouhodobě, i když v poslední době se díky změnám na státním zastupitelství i v policii přece jen blýská na lepší časy.

 6. Je něco, na co byste se chtěl v této oblasti zaměřit, pokud byste byl zvolen? 

 Jednak na větší podporu protikorupční policie, jak co se týče personálních počtů, tak zázemí a vybavení a pak také na podporu protikorupčních organizací, která je ze strany státu pouze symbolická.

 7. Mají čelní političtí představitelé či manažeři veřejných organizací odstoupit ze svých funkcí, pokud jsou obviněni z úmyslných trestných činů či korupčního jednání? 

Jednoznačně ano, postup hejtmana Půty i ředitele KNL Nečesaného je pro mě neakceptovatelný, bohužel, většině politiků to nevadí, tady nás čeká ještě dlouhá cesta, než i toto přestane být u nás "košer".

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;