Upozornili jsme vedení kraje na podezřelé skutečnosti, spojené se zakázkou na rekonstrukci budovy D krajského úřadu za téměř čtvrt miliardy. Nikoho jsme neobvinili a navrhli několik možností, jak se se situací vypořádat. Velmi konstruktivní opoziční jednání. Místo prověření a nápravy hejtman zaútočil – na Změnu. Tohle chování podezřelost zakázky posouvá na další úroveň.

Zopakujme si fakta. Nejnižší nabídku podala firma CL EVANS. Aby vůbec mohla nabídku podat, musela splnit kvalifikační podmínky. Vešla se do nich velmi těsně.

  • Reference na jednu stavbu občanské vybavenosti dostavěnou v posledních 5 letech s cenou nad 100 mil. Kč. CL EVANS vykazuje stavbu s cenou 103.967.777 Kč.
  • Reference na druhou stavbu občanské vybavenosti dostavěnou v posledních 5 letech s cenou nad 85 mil. Kč. CL EVANS vykazuje stavbu s cenou 87.280.412 Kč.
  • Reference na stavbu „obdobného charakteru“, jejímž předmětem byla demolice nebo bourací práce, a to v ceně nad 5 mil. Kč. CL EVANS vykazuje stavbu s cenou 5.800.000 Kč.
  • Minimální roční obrat 400 mil. Kč v posledních třech letech. CL EVANS překonává tuto hranici v roce 2015 s obratem 408.924.000 Kč.

Někdy to prostě vyjde, ale tohle je okatě příliš náhod najednou.

Předpokládejme, že kraj jako zadavatel stál o nabídku CL EVANS, což lze pochopit. Nastavení podmínek soutěže ale pak přece nemůže téměř ve všem kopírovat maximum toho, co „předvybraná“ firma splňuje! Kvalita uchazečů by byla zajištěna i při vypuštění některých podmínek (proč třeba dvě stavby občanské vybavenosti?) a při jejich redukci tak, aby měly šanci i menší firmy. Nastavení rozumných podmínek pro uchazeče je jednoznačně práce zadavatele a jeho důvěryhodnosti. Zvnějšku prakticky nejde odhalit předem, zda a komu jsou šité na míru.

Kraj má stále možnost upravit podmínky výběrového řízení a zakázku přesoutěžit. Nebo alespoň prověřit, zda nemohou být takto formulované podmínky výběrového řízení vnímány jako diskriminační, aby ve výsledku neohrozily výplatu evropské dotace, která částečně náklady na projekt pokrývá.

Možná ještě větší problém je ve stavebním dozoru. Úkolem stavebního dozoru je hájit práva investora, tedy Libereckého kraje, aby bylo dílo realizováno dle projektové dokumentace v domluvené kvalitě. Zakázku na stavební dozor získala společnost INVESTING CZ za poloviční cenu, než byla cena očekávaná. Přesně stejně jako už tolikrát, třeba u další velké krajské stavby, Evropského domu. Podseknutá cena se stavebnímu dozoru může bohatě zúročit, když pracuje více pro stavební firmu než pro investora.

Tohle je opakovaný a systémový problém. Už vícekrát jsme vedení kraje navrhovali stavební dozor raději zadávat přímo vybraným firmám mimo region, střídat jich několik, třeba i náhodně, aby se rizika co nejvíc omezila. Na první pohled to je dražší řešení, ale kvalitní a k investorovi loajální stavební dozor se nakonec vždy vyplatí.

U této zakázky alespoň důrazně doporučujeme, aby byl pro celý projekt zajištěn ještě jeden „oponentní“ stavební dozor. Jeho dodavatel by měl být vybrán tak, aby byla nezpochybnitelná jeho nezávislost vůči dodavateli stavby. Třeba výše navrženým způsobem.

Ukázali jsme na jasné problémy, navrhli řešení. Teď je na vedení kraje, jak si dokáže přiznat chyby a s problémy se vypořádat. Osočovat Změnu za to, že děláme dobře opoziční práci, určitě nestačí“, shrnuje Josef Šedlbauer. 

Jindřich Felcman, předseda ZO Strany zelených Liberec

Josef Šedlbauer, předseda klubu zastupitelů za ZPLK

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;