Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci dvojicí letáků z cyklu Chraňme památky! představuje dvě významné, ale méně známé liberecké kulturní památky; dům U Pelikána a vodní elektrárnu Rudolfov.

Liberecké pracoviště Národního památkového ústavu ve spolupráci s Libereckým krajem od roku 2014 představuje formou skládaných letáků méně známé kulturní památky Libereckého kraje. „Novou dvojicí letáků představujeme dvojici památek, které v nedávné minulosti prošli zásadní obnovou. Každá z nich je zástupce jiného segmentu památkového fondu města Liberec. Dům U Pelikána patří k nejvýznamnějším zástupcům libereckého klasicistního domu, vodní elektrárna v Rudolfově je významnou součástí portfolia technických památek odkazující na masivní industrializaci regionu na přelomu 19. a 20. století.“ konstatuje Miloš Krčmář, ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Liberci.

Oba letáky, které budou distribuovány zdarma do regionálních informačních center, mají za cíl ukázat příkladné obnovy památkového fondu na území Libereckého kraje a představit památky, které nejsou v hlavním zájmu návštěvníků města Liberec. Cílem památkové péče je prezentovat ve spolupráci s vlastníky bohatost památkové fondu regionu. Zájem vlastníků dokládá i finanční podpora státního podniku Povodí Labe při realizaci letáku věnovaného rudolfovské elektrárně.

Plná verze obou letáků, společně se všemi staršími, je uveřejněna na webových stránkách libereckého pracoviště Národního památkového ústavu (https://www.npu.cz/cs/uop-liberec/prezentace-pamatek).

 

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci, je jedním ze čtrnácti krajských pracovišť NPÚ. Jeho úkolem je v Libereckém kraji naplňovat poslání odborné instituce památkové péče dané zejména zákonem o státní památkové péči, např. zpracovávat odborné podklady pro rozhodnutí výkonných orgánů, poskytovat konzultace a odbornou pomoc vlastníkům kulturních památek při jejich obnovách a sledovat stav památkového fondu na území kraje.

Pracoviště v Liberci zpracovává návrhy na prohlašování věcí či objektů za kulturní památky a podílí se následně na jejich evidenci. Spravuje dokumentační sbírky plánů, fotografií a dalších odborných podkladů ke kulturním památkám, vede veřejně přístupnou knihovnu a podílí se na vydávání časopisu Fontes Nissae, organizuje cyklus přednášek Památky kolem nás v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Další informace najdete na www.npu.cz/cs/uop-liberec.

Tisková zpráva NPÚ Liberec

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

                                                       

Copyright © 2016 Náš Liberec;