Podle vyjádření Libereckého kraje měl Úřad pro ochranu hospodářské (ÚOHS) soutěže zamítnout námitky dopravců proti dvouletému tendru, který bez výběrového řízení (skrze jednací řízení bez uveřejnění ) podepsal kraj se zástupci stávajících dopravců, včetně společnosti Busline, která je propojená s většinou politických stran v zastupitelstvu kraje. Situace jednoznačně nahrává dnešním dopravcům a kraj platí o desítky milionů ročně více než by musel.

Krajské protikorupční pracoviště, o.p.s. si vyžádalo u Libereckého kraje aktuální stanovisko ÚOHS, aby se s ním důkladně seznámilo. Již v minulosti totiž Liberecký kraj interpretoval rozhodnutí dalších orgánů tak, aby více odpovídalo jeho stanoviskům. Po důkladném seznámení se situací vydá KPKP svoje stanovisko k věci. Z vyjádření Libereckého kraje není jasné, zda již padlo stanovisko ÚOHS k pochybení v původní zadávací dokumentaci na desetiletou zakázku dopravní obslužnosti.

Jádrem celého sporu je skutečnost, že v minulosti ÚOHS zrušil původní více jak čtyřmiliardový tendr na desetileté zajištění dopravní obslužnosti v Libereckém kraji pro „chyby na straně zadavatele“, kterých se měl dopustit právě Liberecký kraj. Pochybení byla celá řada, například, že v rozporu se zákonem připouštěl do výběrového řízení uchazeče, proti němuž bylo v posledních třech letech zahájeno insolvenční řízení a další podstatné vady a pochybení.

Ve věci desetileté zakázky nepadlo ještě pravomocné rozhodnutí ÚOHS, ač je na první pohled zřejmé, že nikdo jiný než Liberecký kraj pochybení ve své vlastní zadávací dokumentaci nemohl způsobit. Musí tedy za ně být odpovědný. Je proto s podivem, jakým způsobem ÚOHS v čele se svým ředitelem Petrem Rafajem (ČSSD) postupuje.

V důsledku vlastního pochybení, kraj nemohl vypsat jednací řízení bez uveřejnění, tedy bez řádného výběrového řízení. Nyní se ale jezdí za ceny daleko vyšší, než které byly v původní zrušené nabídce. Taková situace samozřejmě nahrává stávajícím dopravcům, v čele s majoritním dodavatelem, společností Busline.

Bohužel se dle našeho názoru potvrzují obavy, jež dokazují oprávněnost stanoviska ve vztahu ke škodám na rozpočtu Libereckého kraje a to přibližně ve výši 30 mil. Kč ročně jako důsledek porušení zákona o veřejných zakázkách a hospodářské soutěže.

Situace je o to podezřelejší, že největší dodavatel, který z takto špatně nastavených (a možná účelově špatně) pravidel fungování krajské dopravy těží, firma Busline, je prokazatelně propojená s politiky ze stran zastoupených v krajském zastupitelstvu – Starosty pro Liberecký kraj, ODS, ČSSD i KSČM.

Námitku proti původní desetileté zakázce, ze které také vzešly daleko nižší ceny, než za které jezdí dopravci dnes, podala navíc společnost, která se výběrového řízení v Libereckém kraji ani nezúčastnila -Bítešská dopravní společnost. Ta ale často vystupuje jako partner společnosti Busline.

Daniela Fialová, ředitelka KPKP k tomu říká: „KPKP je znovu připraveno na podrobné studium materiálů kolem dopravní zakázky, která je svým rozsahem i významem klíčová pro život občanů Libereckého kraje, která ale budí celou sérii podezření.“

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;