Připravený program na květnové zasedání libereckého zastupitelstva neslibuje žádné kontroverzní body, u kterých by se dal očekávat větší střet mezi opozicí a koalicí. Ovšem v Liberci není nouze o překvapení a je dost možné, že, tak jako v minulosti, často nevinně tvářící se materiál stane se roznětkou k několika hodinovým disputacím. Vratislavická radnice chystá výkup církevního majetku, Liberec chce nabízet podíly pozemků, které roky nikdo nechce a především se bude rozdávat na dotacích i skrze fondy. Možná zde se nějakého dramatu dočkáme.

 Bod č. 3 – výkup nemovitostí od katolické církve ve Vratislavicích nad Nisou

 Liberecký městský obvod Vratislavice nad Nisou chystá výkup nemovitostí od Římskokatilické církve v tamní ulici Nad školou. Cena nemovitostí má stát tamní obecní kasu 4,5 milionu korun. Výkup nemovitosti - budovy a přilehlých pozemků – není na stránkách města, ani na stránkách městského obvodu dostatečně zdůvodněn. Více zde a zde

Bod č. 10 – prodej městských podílů pozemků u bytových domů

 Městu Liberec se nepodařilo během více jak dvaceti let přesvědčit majitele bytových jednotek a bytových domů k odkoupení zbytných podílů, které mu těchto nemovitostí historicky zůstalo. Nyní přistupuje k tomu, že je nabízí k širšímu prodeji. Jedná se zejména o pozemky na Starém městě a v Ruprechticích. Více zde

Bod č. 24  - zadání 75. změny územního plánu

Mimořádná změna územního plánu, kterým chce město zajistit vznik hiporehabilitačního areálu ve Vesci. Centrum by mělo poskytovat prostor pro zdravotně postižené spoluobčany, kteří tak budou mít možnost rehabilitace prostřednictvím jezdectví a práce s koňmi. Více zde

Body č. 25, 29, 30, 31, 32 , 35, 36 – dotace pro veřejně prospěšnou činnost

 V těchto bodech vedení města předkládá návrhy na finanční podporu široké škály činností podporujících veřejný zájem. Dotace mají jít na recyklaci odpadů, Český červený kříž, posílení boje s drogovou problematikou, sociální služby či činnost liberecké knihovny a jejích poboček.

Body č. 26, 33, 34, 37, 38 - rozdělení dotace skrze městské fondy

Městská kasa se otevírá štědřeji než v minulosti, například pro oblast kultury, která ještě nedávno paralyzována. Nyní mají zastupitelé schválit dotace dle návrhů správních rad ekofondu, fondu vzdělávání, fondu zdravotní prevence, sportovního a kulturního fondu.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;