Na konci dubna se v Liberci opět chystá zasedání městského zastupitelstva. K jednání tentokrát není příliš mnoho bodů, ale některé z nich stijí za pozornost. Město chce zachraňovat ohrožené stromy, navazovat a prohlubovat spolupráci s německou Žitavou a v ostudně opomíjené lokalitě františkovské Švermovy ulice se chystá rozsáhlá rezidenční zástavba. A nakonec se zastupitelé zcela jistě pohádají o téměř milionovou vratku za dotaci na bazén, který stavěl Syner.

 Body 3 až 6 – prodeje a odkupy pozemků

Město Liberec představuje záměry i již chystané prodeje pozemků, o jejichž odkupy zažádali většinou sami občané, ale i odkupy, kterými chce, například od vlastníků v Růžodolu pozemky získat do svého majetku. Nejedná se o žádné zásadní a a strategické pozemky, ačkoliv se tento měsíc chystá výkup pozemků za částku v řádech jednotek milionů korun.

Z minulosti ale přetrvává nepěkný nešvar, a to ten, že se občané nedozví identitu těch, kteří mají od města pozemky získat, ani těch, kterým město bude za jejich nemovitosti vyplácet z veřejné kasy. Začerněny nejsou jen osobní údaje zájemců o obchod s městem, ale i jejich jména a transparentnost tak zase a pořád dostává v Liberci na frak. Více např. zde

Bod č. 8 – Městské stromy v extrémním prostředí

Poměrně chvályhodná aktivita vedení města, které se snaží zmapovat a pomoci veřejné zeleni, konkrétně stromům, které se nacházejí v nepřirozeném a extrémním prostředí. Projekt má obsahovat mapování takové zeleně, spolupráci s odborníky, analýzu pomoci i samotné dendrologické zásahy. Projekt má vyjít na zhruba 2 miliony korun, ale z 85% jej budou hradit fondy Evropské unie v rámci přeshraniční spolupráce. Více zde

Bod č. 14 – Smlouva s dopravním podnikem

 Vedení města má deklarovat svou vůli uzavřít s Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou smlouvu o veřejné službě, tedy o tom, že tento podnik bude pro město poskytovat veřejnou dopravu. Díky tomu pak může dopravní podnik žádat v rámci evropských fondů podporu pro inovaci své flotily o bezmisní nebo nízkoemisní vozidla. Více zde

Bod č. 16- rezidenční smlouva na Františkově

 Pražská společnost se zahraničními jednateli, krytá převoditelnými akciemi, chce vybudovat na libereckém Františkově,v okolí Švermovy a Tovární ulice, rezidenční komplex. Lokalita již dlouhou dobu volá po své revitalizaci. V místě má vzniknout sedm bytových domů a město Liberec se nemá nijak podílet finančně. Více zde

Body č. 21 a 22 – rozvoj kulturního dědictví mezi historicky partnerskými městy Libercem a Žitavou

 Liberec a Žitava byly po staletí spojeny obchodně i kulturně. K výraznému přerušení styků došlo až po II. světové válce. Nyní obě města chystají kulturně historické projekty, které mají pomoci nejen sblížení obou obcí, ale i cestovnímu ruchu.

Menší z nich (zhruba za 300 tisíc korun) má za pomoci historického symbolického ochránce středověkých evropských měst, rytíře Rolanda, prohloubit povědomí zejména nejmladší generace o svých přeshraničních sousedech. Druhý, nákladnější (za cca 2 miliony korun) si klade za úkol obnovit drobné sochařské památky v Liberci, například ze slavné výstavy z roku 1969 Socha a město. Projekty jsou hrazeny evropskými fondy. Více zde a zde

Informace zastupitelům – situace ohledně vratky 4,7 milionu za rekonstrukci bazénu

Vleklý spor vedení města a liberecké opozice. Radnice rozhodla na základě rozhodnutí ROP Severovýchod vrátit zpět část dotace na rekonstrukci bazénu, kterou v minulém volebním období prováděla společnost Syner.

 Opozice již řadu měsíců městu vytýká, že se o peníze "nepopralo", dokonce, že je Jan Korytář, coby odpovědný náměstek, vrátil v rozporu se zákonem. Koalice s Korytářem v čele ale namítá, že mají vyjádření příslušného orgánu, který postup města při čerpání dotace na bazén označuje jako "vykazující znaky pododného jednání", což samozřejmě nějakou šanci na prominutí penále, o kterém opozice mluví jednoznačně ruší. Město je nyní připraveno jít do sporu a hledat viníky. Více zde

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;