Před Vánoci tradičně není moc nabitý program, kterými by se zastupitelé na svém jednání ve čtvrtek 14.12. od 15-ti hodin měli zabývat. Diskuze se ale jistě povede kolem refinancování městského dluhu, navyšování odměn pro členy komisí a výborů, ale zejména kolem situace v teplárně, kde je Liberec ve sporu s většinovým vlastníkem kvůli snižování cen tepla pro občany.

Bod č. 11 – návrh činnosti kontrolního výboru pro rok 2018

Zastupitelé mají schválit plán činnosti kontrolního výboru zastupitelstva na nadcházející rok. Členové kontrolního výboru se mají zabývat usnesením rady a zastupitelstva. To sice může znamenat v obecné rovině mnohé, ale stále častěji jsou slyšet hlasy, že kontrolní výbor provádí pouze kontroly pro kontrolu a nezabývá se reálnými problémy a kauzami města. Více zde

Bod č. 12 – návrh na odměňování neuvolněných členů výborů a komisí zastupitelstva

Zastupitelstvo se shodnout na úpravě systému odměn členů výborů a komisí, které slouží jako poradní orgány zastupitelstva a rady města. Radním se odměny nezvýší, občanským zástupcům v poradních orgánech ano, ale ne nikterak výrazně. Více zde

Bod č. 16 – refinancování městského dluhu

Na program jde bod jednání, při němž se má schválit poslední z transakcí, která komunální dluhopisy nahradí směnečným programem ve výši 1,8 miliardy korun. Obří dluh města vznikl zejména za prvních polistopadových dvacet let, kdy Liberci dominovala ODS. Tehdy se sice rozprodal značný nemovitý majetek, který městu připadnul od státu po odsunutém německém obyvatelstvu, ale vedle toho rapidně rostlo i zadlužování obce, jeho organizací i skrytý vnitřní dluh, který se tvořil podfinancování a špatnou správou majetku. Na vině jsou i problematické investice jako například výstavby hokejové arény, kterou město splácí a dotuje desítkami milionů ročně, ale která slouží podnikání společnostem v S group holding (Syner). Více zde

Bod č. 16/1 - návrh dalšího postupu v jednání s teplárnou

Návrh náměstka Jana Korytáře, který je radou města pověřen k jednání s teplárnou. Vedení města se poprvé podařilo rapidně snížit ceny za teplo, ale chce jít ještě k nižším částkám. To se většinovému vlastníkovi teplárny nehodí a odmítá svého partnera – Liberec (má 30%) – nechat nahlédnout do smluv se svými dodavateli, ze kterých by vyplynulo, zda jsou k provozu skutečně tak vysoké, že nejde cenu tepla ještě snížit.

Jednání se vedou ostře, obě strany si hrozí soudy a město zvažuje i odprodej svého 30% podílu na trhu. Jedná se ale pouze o zvažovanou možnost, se kterou předstupuje před zastupitele a veřejnost. Více zde

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;