První zasedání v novém roce má celkem zajímavý program a ještě zajímavější jsou vyjednávání, které kolem něho běží. Na pořadu budou personální změny v dopravním podniku i v Sportovním areálu Ještěd, ale i hazard. Zda se podaří schválit jeho omezení není jisté, ale z petice občanů proti jedné herně je vidět, že mezi obyčejnými lidmi - na rozdíl od některých politiků, moc fanoušků nemá.

Bod č. 19 – změna stanov společnosti Sportovní areál Ještěd, a.s.

Primátor Tibor Batthyány, který se osobně velice angažoval ve faktické privatizaci Ještědu firmou TMR slovenského oligarchy Igora Rattaje, předkládá materiál, který počítá s tím, že společnost Sportovní areál Ještěd (SAJ) bude mít pouze jednočlenné představenstvo místo pětičlenného. Důvodem má být to, že v momentě, kdy byl lyžařský areál na Ještědu předán firmě TMR, ztrácí původní struktura společnosti smysl. Více zde

Faktická privatizace ještědského areálu, jeho pronájem na 20 let slovenskému investorovi probíhal za podivných podmínek, kdy se v něm aktivně účastnil osobně primátor a samotná příprava smluv byla neprofesionální, když se jejich podoba tesala ještě pár minut před schválením na zastupitelstvu loni v listopadu.

 

Bod č. 20 – pořízení změn územního plánu zrychleným postupem

Zastupitelé rozhodnou o rychlejším postupu, který umožňuje novelizace stavebního zákona, která vešla v platnost po novém roce. Tímto způsobem má být vyřešeno silniční napojení u Krásné Studánky i výstavba nového autobusového terminálu. Více zde

 

Bod č. 26 – valná hromada dopravního podniku

Zastupitelstvo má pověřit gesčního náměstka Tomáše Kyselu (zvolen za ANO), aby na valné hromadě dopravního podniku, který z 99% patří městu Liberec, hlasoval pro změnu stanov společnosti a přesun politiků do dozorčí rady a jejich částečné nahrazení zvenčí. Má jít o naplnění programového slibu Změny pro Liberec i ANO.

V současné době se ale tento krok může stát paradoxně nástrojem k umlčení kritiky, protože to byl například Josef Šedlbauer ze Změny pro Liberec, který dlouhé roky ukazoval na nevýhodnost smluv s BusLine, což ho stálo i místo předsedy představenstva. Po provedení auditu i odkrytí způsobu jednání BusLine na kraji se ukazuje, že měl Šedlbauer pravdu. Podle vyjádření některých radních se s ním ale počítá právě do dozorčí rady, kde by politici měli, na rozdíl od představenstva, zůstat.

Podle kuloárních informací však nepanuje ve věci změny stanov v koalici shoda a námitky má i opozice, stejně jako druhý akcionář, město Jablonec nad Nisou. Je tak možné, že tento bod, i vzhledem k absencím několika koaličních zastupitelů, bude přesunut i na další zastupitelstvo. Více zde

Bod č. 28 – poskytnutí dotace Potravinové bance

Město se chystá částkou 300 tisíc korun podpořit zdejší Potravinovou banku, která se stará o zásoby základních potravin pro nejchudší obyvatele města. Více zde

Bod č. 206 – podnět občanů proti zřízení kasina na Tržním náměstí

Podnět občanů spojený s peticí několika desítek jmen, které žádají město, aby nepovolovalo kasíno na Tržním náměstí. Důvodem je, že jsou v blízkosti základní i střední školy a také špatné zkušenosti s nonstop hernou, která zde již několik let funguje. Více zde

V této souvislosti je možné, že Změna a SLK předloží společný návrh na úpravu regulace hazardu, o kterém jednají již od podzimu loňského roku.  Starostové pro Liberecký kraj ale již v nedávné minulosti 2x před jednáním zastupitelstva ohlásili, že chce materiál upravit, toto je třetí pokus. Pokud  neprojde ani ten, Změna avizovala, že chce začít sbírat podpisy pro referendum, podobně, jak to bylo v sousedním Jablonci nad Nisou.

V úterý proběhlo také další jednání mezi městem a MVV (většinový vlastník liberecké teplárny), kterého se zúčastnila i německá strana. Podle neoficiálních informací je finální dohoda „na spadnutí“, když měla již být odstraněna většina sporných bodů. Zda bude materiál skutečně předložen ještě na toto jednání zastupitelstva, tzv. na stůl, není v tuto chvíli jisté.

 Perličkou na závěr je to, že jednání zastupitelstva nebude řídit primátora Batthyány, ale statutární náměstek Korytář. Batthyány dal přednost dovolené ve Španělsku. Chybět má ale i například Zuzana Kocumová, která se má účastnit závodů.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;