Nezvykle klidné a navzdory libereckým poměrům ani nikterak dlouhé bylo listopadové zasedání libereckého zastupitelstva. Důvodem byl smířlivý postoj vládnoucí koalice vůči námitkám opozice a přesunutí nejdůležitějších projednávaných bodů na zasedání příští. Vůbec se zdá, jako by se vášněmi rozvířené vody liberecké politiky klidnily a místo štěkotu z obou stran možná pomalu přicházela doba vzájemného naslouchání.

Necelé  čtyři a půl hodiny trvalo zastupitelstvo a kdyby si volení zástupci odpustili přestávku na erární večeři, mohlo se jít domů ještě dříve. Drtivá většina předložených bodů proběhla bez problémů, bez závažnější diskuse. Zastupitelé se tak de facto zastavili jen u zřízení dotačního superfondu a návrhu náměstka Jana Korytáře na refinancování městského dluhu.

U obou dvou se nakonec zastupitelé dohodli, že napříště má vedení zpracovat ještě variantní řešení a předložit ho ke schválení zastupitelům. Svou roli sehrál i již tradičně opatrný až nerozhodný přístup ANO, tedy koaličního spojence Změny pro Liberec. Váhu měly ale i argumenty opozice, které ke cti slouží příprava na zastupitelstvo, koaliční straně zase dosud nevídaná vstřícnost vůči opozici, která se za bývalých vlád na radnici tolik nenosila.

Ve věci refinancování městského dluhu zástupců Starostů pro Liberecký kraj, kteří tvoří páteř dnešní opozice, vadilo navýšení částky znovu na dvě miliardy. Největším argumentem Jana Korytáře byla zase potřeba disponovat potřebnými volnými miliony, které by umožnily čerpat dotace.

Za minulé vlády ČSSD, Starostů pro Liberecký kraj, VV a USZ se kvůli vlastní neschopnosti  muselo vracet 200 milionů z 540 z dotačního programu, které mohly pomoci Liberci. Toho se koalice obává a proto tvrdí, že potřebuje mít dostatečné prostředky na kofinancování projektů. Zejména za situace,kdy po dvaceti modrých letech zůstal nejen obří dluh, ale spousta komunikací, městských zařízení i objektů, které čekají na opravy jako na smilování boží. Vedení města hovoří až o 3,5 miliardách potřebných investic, se kterými by mohly pomoci právě evropské dotace.

Po vzájemné dohodě ale nakonec koalice napříště předloží i další variantu, která počítá s navýšením dluhu ne na dvě miliardy, ale pouze na 1,8 miliardy.

Řešila se i vratka zhruba 5 milionů za bazén, kterou se vedení města rozhodlo na základě rozhodnutí ROP Severovýchod vrátit zpět. Opozice již řadu týdnů městu vytýká, že se o peníze "nepopralo", dokonce, že je Jan Korytář, coby odpovědný náměstek, vrátil v rozporu se zákonem. Koalice s Korytářem v čele ale namítá, že mají vyjádření příslušného orgánu, který postup města při čerpání dotace na bazén označuje jako "vykazující znaky pododného jednání", což samozřejmě nějakou šanci na prominutí penále, o kterém opozice mluví jednozančně ruší.

Spor bude ještě zajímavé sledovat. Bazén stavěla společnost Syner, která je známá svým vlivem nejen na ODS a proto by možné nestadardně vstřícné kroky při čerpání dotací na bazén ze strany města v minulosti nemusely být od věci. Staččí si vzpomenout na rekonstrukci lázní, které taky z velké části prováděl Syner a bývalému vedení města to bylo jedno.

Starostům pro Liberecký kraj navíc zatím jejich častá varování, kdy tvrdí, kdy všude byl porušen zákon, příliš nevychází a pomalu se dostávají do role chlapečka z pohádky, co volal "Pozor, vlk!". Ke škodě své, svého jména i celého města. To si ostatně i včera vychutnal Jan Korytář, když informoval o stavu Integrovaného plánu rozvoje území, který měl podle opozice být v tragickém stavu, aby se ukázalo, že to pravda není.

Taková je ale role opozice. Přes všechny politicky i osobně motivované spory se ale zdá, že debata a vzájemné poslouchání se nabývá i v rozhádáném libereckém zastupitelstvu na síle. Uvidí se, zda a jak dlouho to vydrží. Přeci jen,krajské volby se blíží.


Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;