nášLiberec

Search

12. Červenec, 2013

Jak by asi vypadal dnešní svět, kdybychom si ve škole o zeměpise místo učení se zpaměti v životě neviděných řek a hor ukazovali místa, která máme rádi, kde jsme něco hezkého zažili, kam si chodíme odpočinout a kde máme tak trochu strach? Možná jinak. Právě o zachycení různých subjektivních postojů lidí k městu Liberci…