3. Září, 2012

Územní plán je nástroj územního plánování – druh studie, která říká, jak by mělo město vypadat do budoucna a jak se bude vyvíjet – vymezuje zastavěné území, zastavitelné plochy, plochy přestavby, plochy pro veřejně prospěšné stavby a opatření, plochy pro územní rezervy a hlavně stanovuje podmínky využití těchto ploch. Územní plán vychází z nadřazených…