Rozložená zátěž je prostě a jen spravedlivější

V Liberci, největším městě Libereckého kraje, máme hned několik městských organizací krajského významu. Jsou to zejména kulturní a společenské organizace, cenné dědictví našich předchůdců. Vždyť kdo by v kraji neznal libereckou ZOO, Botanickou zahradu, věhlasné loutkové divadlo či velké divadlo, jediné třísouborové divadlo  zajišťující tvorbu živé kultury.

Přestože jsou to organizace celokrajského významu, jejich financování v součtu více než 150Mil Kč ročně leží pouze na bedrech Statutárního města Liberce. Není to správně, věděly to všechny krajské vlády, nic se za 12 let nestalo a nyní, pro Liberec za minutu dvanáct, svítá naděje na úpravu poměrů. Byly doby, kdy byl Liberec bohatý a financování zahrad a divadel mu nečinilo potíže. Dnes, dlužno říci že i svojí vinou, už Liberec dávno bohatý není a rozložení této finanční zátěže je palčivější než kdy dříve. Například do ZOO a Botanické zahrady nechodí jen občané Liberce, ale i návštěvníci širokého okolí, jen náklady na ztrátu nad vstupným nese Liberec sám, za obě zahrady přes 40 Mil Kč ročně a nebo naše krásná divadla, zajištující kulturu celého regionu.

Divadla –ať již velké a nebo loutkové zajištují neocenitelnou službu regionu, díky jim máme umělecké školy a naše a krajské děti i dospělí mají alternativu k televizi a všeobecné komerci. Náklady? Za divadla takřka 80 Mil Kč každý rok. Nejpalčivějším příkladem je Kojenecký ústav, služba navýsost potřebná, opuštěné děti si zaslouží lepší život. Jen to financování ve výši 22 Mil Kč táhne Liberec sám, přestože dětí z Liberce je tam jen třetina. Ostatní jsou z celého kraje, jiné jsou skutečně „bez domova“.

Jsem rád, že v rámci krajské samosprávy došlo k výměně politických subjektů – nová rada a nový hejtman mají trochu jiný vhled na tyto věci, než jejich předchůdci. Jednání, která vedu se netýkají nějakého příspěvku Liberci na jeho běžný chod či správu komunikací, ale pouze a jen nad podobou „nadměstských“ služeb, které naše organizace poskytují. Je věcně nesprávné spojovat příspěvek na „nadměstskou“ službu s politickým bojem v Liberci, jak jsme toho často svědky. Funkce Divadla opravdu nesouvisí s náhledem na fakta v Technických službách, zvířata v ZOO se nenajedí politických šarvátek a roztržek nad rekonstrukcí Lázní.

Není možné, aby to krásné, cenné kulturní dědictví celého regionu táhlo jen jedno město, byť kdysi bohaté. Liberec tento standard již prostě utáhnout nemůže a proto se obrací s logickým požadavkem o nápravu stavu na Kraj jako zastřešující samosprávu. Obávám se, že pokud  by to volání nebylo vyslyšeno a všichni Zastupitelé již nechtěli brát jinde, ono není moc kde, a případně zdražovat – mohlo by to skončit ohrožením existence tohoto nenahraditelného bohatství. Nechceme celé rozpočty těch organizací, představa je, že 70% by stále hradilo město a Liberecký kraj by se mohl podílet např. v každoroční výši např. 30% – zdaleka to sice nevystihuje jejich celokrajský význam, ale pomůže to. Myslím, že tak je to správné.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Náš Liberec přináší znění dopisu historika umění a architektury Pavla Karouse, kterým se obrací na zastupitele města Liberec ve věci výstavy Socha a město
Vážená redakce „Náš Liberec“, vážení čtenáři, dne 25.5.2021 jste uveřejnili na Vašich stránkách rozhovor s Ing. Miloslavou Pošvářovou. Člověk, který se danou problematikou nezabývá,
Vážený pane Mračku, děkuji Vám za otevřený dopis a dovolte mi tedy na něj otevřeně odpovědět. Na prvním místě bych Vás chtěl ujistit o
Na včerejší konferenci rady města Liberce odmítlo vedení města odpovídat ohledně milionové zakázky pro kontroverzní místní firmu Investing CZ, která ji získala na víc