nášLiberec

Search

Rozložená zátěž je prostě a jen spravedlivější

V Liberci, největším městě Libereckého kraje, máme hned několik městských organizací krajského významu. Jsou to zejména kulturní a společenské organizace, cenné dědictví našich předchůdců. Vždyť kdo by v kraji neznal libereckou ZOO, Botanickou zahradu, věhlasné loutkové divadlo či velké divadlo, jediné třísouborové divadlo  zajišťující tvorbu živé kultury.

Přestože jsou to organizace celokrajského významu, jejich financování v součtu více než 150Mil Kč ročně leží pouze na bedrech Statutárního města Liberce. Není to správně, věděly to všechny krajské vlády, nic se za 12 let nestalo a nyní, pro Liberec za minutu dvanáct, svítá naděje na úpravu poměrů. Byly doby, kdy byl Liberec bohatý a financování zahrad a divadel mu nečinilo potíže. Dnes, dlužno říci že i svojí vinou, už Liberec dávno bohatý není a rozložení této finanční zátěže je palčivější než kdy dříve. Například do ZOO a Botanické zahrady nechodí jen občané Liberce, ale i návštěvníci širokého okolí, jen náklady na ztrátu nad vstupným nese Liberec sám, za obě zahrady přes 40 Mil Kč ročně a nebo naše krásná divadla, zajištující kulturu celého regionu.

Divadla –ať již velké a nebo loutkové zajištují neocenitelnou službu regionu, díky jim máme umělecké školy a naše a krajské děti i dospělí mají alternativu k televizi a všeobecné komerci. Náklady? Za divadla takřka 80 Mil Kč každý rok. Nejpalčivějším příkladem je Kojenecký ústav, služba navýsost potřebná, opuštěné děti si zaslouží lepší život. Jen to financování ve výši 22 Mil Kč táhne Liberec sám, přestože dětí z Liberce je tam jen třetina. Ostatní jsou z celého kraje, jiné jsou skutečně „bez domova“.

Jsem rád, že v rámci krajské samosprávy došlo k výměně politických subjektů – nová rada a nový hejtman mají trochu jiný vhled na tyto věci, než jejich předchůdci. Jednání, která vedu se netýkají nějakého příspěvku Liberci na jeho běžný chod či správu komunikací, ale pouze a jen nad podobou „nadměstských“ služeb, které naše organizace poskytují. Je věcně nesprávné spojovat příspěvek na „nadměstskou“ službu s politickým bojem v Liberci, jak jsme toho často svědky. Funkce Divadla opravdu nesouvisí s náhledem na fakta v Technických službách, zvířata v ZOO se nenajedí politických šarvátek a roztržek nad rekonstrukcí Lázní.

Není možné, aby to krásné, cenné kulturní dědictví celého regionu táhlo jen jedno město, byť kdysi bohaté. Liberec tento standard již prostě utáhnout nemůže a proto se obrací s logickým požadavkem o nápravu stavu na Kraj jako zastřešující samosprávu. Obávám se, že pokud  by to volání nebylo vyslyšeno a všichni Zastupitelé již nechtěli brát jinde, ono není moc kde, a případně zdražovat – mohlo by to skončit ohrožením existence tohoto nenahraditelného bohatství. Nechceme celé rozpočty těch organizací, představa je, že 70% by stále hradilo město a Liberecký kraj by se mohl podílet např. v každoroční výši např. 30% – zdaleka to sice nevystihuje jejich celokrajský význam, ale pomůže to. Myslím, že tak je to správné.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
K článku zveřejněnému dne 13. 6. 2024 na webu s názvem „náš Liberec“ (k nalezení na adrese https://www.nasliberec.cz), provozovaném spolkem Revue Sever, z.s., s názvem
Nejdříve je třeba zdůraznit, že Základní síť sociálních služeb v Libereckém kraji je třeba upravit a zrekonstruovat. Za celou dobu existence krajů nebyla základní
Vedení statutárního města Jablonec nad Nisou si je vědomé toho, že cena za pozemky u přehrady v lokalitě Tajvan je vysoká. V této výši ji majitel pozemků
Náš Liberec přináší znění dopisu historika umění a architektury Pavla Karouse, kterým se obrací na zastupitele města Liberec ve věci výstavy Socha a město