Dopis zastupitelům města ve věci výstavy Socha a město Liberec

Náš Liberec přináší znění dopisu historika umění a architektury Pavla Karouse, kterým se obrací na zastupitele města Liberec ve věci výstavy Socha a město Liberec.

„Vážení zastupitelé města Liberec,

především Vám chci poděkovat za velmi dobrý nápad navázat v rámci možného titulu EHMK na slavnou výstavu Socha a město Liberec. Dovoluji si jen poslat svou reakci na tiskový materiál Zastupitelstva města Liberce, bod 33. Obávám se, že tak zásadnímu a závaznému textu by měla předcházet odborná diskuse ve Výboru pro kulturu, nebo Řídícím výboru EHMK.

Problematické je také fakt, že výstava by měla být svěřena jen jedné organizaci, v jejíž stanovách a popisu není nijak uvedena znalost v oblasti současného výtvarného umění či zkušenost s organizací kulturních akcí se zaměřením na výtvarné umění. Je to veliká škoda, zvláště pak má-li Liberec tolik významných a zkušených týmu a organizací v této sféře. Speciálně v oblasti vizuálního umění ve veřejném prostoru, v rámci architektury a městské krajině jsou tyto organizace dokonce evropského nebo přinejmenším republikového významu.

Konkrétně mám na mysli Oblastní galerie Liberec, Fakulta umění a architektury Technické univerzity v Liberci, tým bývalé společnosti Spacium a Spolek za estetiku veřejného prostoru. Byla by velká chyba předat tento úkol jedné neznámé organizaci, zvláště pak když koncentrace a erudice v dané problematice výše zmíněných společností dělá z Liberce jakousi českou Mekku současného umění ve veřejném prostoru.

Také v rámci otevřené výzvy se přihlásilo mnoho aktérů se svými projekty, ale výstava, je už dopředu svěřena jednomu žadateli, aniž by byl jeho projekt, koncept, libreto a téma celé výstavy konfrontován s ostatními. K tomu bych doporučil nevybrat z jednoho nabízeného ale nechat zastupitel v konzultaci se zmíněnými odbornými organizacemi vybrat z více možností. Mezinárodní úspěch výstavy Socha a město Liberec 1969 spočíval právě v odvážném a progresivním konceptu kurátorského týmu a jejich promyšlenému výběru často místně specifických děl, jejich umístění i ochotu překročit nejednu fyzickou, mentální i politickou bariéru.

Už tehdy jim nešlo o to prostě sesbírat monumentální díla formálního charakteru od slavných sochařů a bez konceptu je porozházet po prestižních venkovních prostorách města. Doufám, že vedení města stejně jako jejich předchůdci v roce 1969 vtáhnou do svých rozhodovacích mechanismů odbornou veřejnost, která je v této oblasti v Liberci oproti jiným městům nebývale aktivní a erudovaná. Velmi bych Liberci a jeho zastupitelům přál, aby se Liberec znovu dostal na přední místo evropských měst slavné svým současným, kvalitním a progresivním umění ve veřejném prostoru, tak jako tomu bylo v minulosti. Bez spolupráce s odbornou veřejností to ale nepůjde.

S pozdravem a přáním hodně úspěchů

Pavel Karous

Subscribe
Upozornit na
2 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Vážená redakce „Náš Liberec“, vážení čtenáři, dne 25.5.2021 jste uveřejnili na Vašich stránkách rozhovor s Ing. Miloslavou Pošvářovou. Člověk, který se danou problematikou nezabývá,
Vážený pane Mračku, děkuji Vám za otevřený dopis a dovolte mi tedy na něj otevřeně odpovědět. Na prvním místě bych Vás chtěl ujistit o
Na včerejší konferenci rady města Liberce odmítlo vedení města odpovídat ohledně milionové zakázky pro kontroverzní místní firmu Investing CZ, která ji získala na víc
Díky rozsáhlé medializaci celého problému bezúplatného převodu spoluvlastnických podílů města Liberce do vlastnictví bytových družstev nemusím nijak celou věc detailně popisovat. V minulém týdnu
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.