Jsme Institut pro udržitelný rozvoj. Jsme nevládní nezisková organizace, která byla založena v lednu 2014. Navazujeme na činnost sdružení Čmelák, které bylo od roku 2005 jedinou organizací v našem regionu, které se věnovalo protikorupční aktivitám.

Čím se zabýváme?

  1. analyzujeme vybrané veřejné zakázky a poukazujeme na možné manipulace
  2. sledujeme vybrané kauzy a snažíme se vyčíslit škodu, která vznikla na veřejných rozpočtech
  3. porovnáváme sliby a činy politiků, 
  4. pomáháme lidem, kteří se setkali s korupčním chováním 
  5. přinášíme návrhy na konkrétní protikorupční opatření
  6. spolupracujeme s dalšími organizacemi, které se zabývají bojem s korupcí
  7. o všem výše uvedeném informujeme veřejnost

Adresa redakce:
Švermova 32/35, Liberec X-Františkov, 460 10
Tel.: 773 464 373
E-mail: redakce@nasliberec.cz

Tento web provozuje:
Institut pro udržitelný rozvoj o. p. s.Švermova 32/35, Liberec X-Františkov, 460 10 Liberec

IČ: 02586894

Společnost je vedena u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. O 516
www.ipur.cz