nášLiberec

Search

Jsme Revue Sever. Nevládní nezisková organizace, která byla založena v roce 2023. Navazujeme na činnost sdružení IPUR, KPKP a Čmelák, které bylo od roku 2005 jedinou organizací v našem regionu, které se věnovalo protikorupční aktivitám.

Čím se zabýváme?

  1. analyzujeme vybrané veřejné zakázky a poukazujeme na možné manipulace
  2. sledujeme vybrané kauzy a snažíme se vyčíslit škodu, která vznikla na veřejných rozpočtech
  3. porovnáváme sliby a činy politiků, 
  4. pomáháme lidem, kteří se setkali s korupčním chováním 
  5. přinášíme návrhy na konkrétní protikorupční opatření
  6. spolupracujeme s dalšími organizacemi, které se zabývají bojem s korupcí
  7. o všem výše uvedeném informujeme veřejnost

Kontakty na redakci:

Tel.: 773 464 373
E-mail: redakce@nasliberec.cz

Tento web provozuje:

Revue Sever, z.s.

IČ: 19525737

Spolek je veden u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. L 13737