Komentář k hodnocení rozsáhlého materiálu

Nejdříve je třeba zdůraznit, že Základní síť sociálních služeb v Libereckém kraji je třeba upravit a zrekonstruovat. Za celou dobu existence krajů nebyla základní síť podrobena zpětné analýze a žádná politická reprezentace se k tomuto kroku nikdy neodhodlala.

 To, že k tomuto procesu dochází nyní, není naše osobní hrdinství, ale jde o úplně obyčejnou potřebu v praxi sociálního terénu. Praxe ukázala, že s rozvojem sítě souvisí přesná specifikace parametrů, které jsou nutné jednak pro porovnání a zejména pro financování všech služeb, které v síti pracují. Jde například o zavedení jasné terminologie, stanovení parametrů existence sítě, zpřesnění výkaznictví a evidence. Velkou změnou bude přechod od parametrů počtu lůžek a klientů na systém garantované složené kapacity, což je, zjednodušeně řečeno, přechod na počty úvazků a potřeb klientů v přímé činnosti u uživatelů v určeném časovém období.

Tato „Metodika“ je přechodová. Bude platit jen v roce 2024 s tím, že některé úkony už bude potřebné udělat s výhledem do dalších let. Není tedy dlouho očekávaná, je přechodová. Nesouvisí vůbec s přístavbou dalších pobytových lůžek v libereckém Domově seniorů Františkov a už vůbec NE s převzetím domova se zvláštním režimem v Hrádku n. N. Liberecký kraj získal potřebné zařízení za výhodnou cenu (77 mil. Kč splatných po dobu 5 let), za kterou by nikdy takové zařízení samostatně nepostavil. Práci navíc odvedlo Město Hrádek n. N., které na celkovou výstavbu získalo potřebné dotace v celkové částce okolo 250 milionů. Skutečně tady nevidím žádný nadstandard. Naopak – odpracovalo město – provozovat bude LK. „Město“ odpracovalo záslužnou investici, která je v kraji potřebná. Navíc toto téma nemá s „Metodikou“ obsaženou v bodě č. 66 žádnou souvislost. Domnívám se, že na opakující se odkazy k Hrádku n. N. již nemá cenu dále reagovat. Postup převzetí zařízení v Hrádku do provozu pod hlavičkou LK jsme již několikrát vysvětlovali a další opakování už není produktivní.

Několik dalších odborných poznámek k Metodice:

 Jedná se o aktualizaci metodiky pro POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje pro rok 2024, jak bylo předesláno. Metodiku zpracovala odborná skupina složená z pracovníků odboru sociálních věcí, koordinátorů komunitních plánů v regionech LK, zástupců ORP a za odborného vedení metodiků, kteří zpracovávají tuto tématiku v dalších regionech ČR.

Metodika je závazným dokumentem a propojuje dokumenty typu Smlouvy o dotačním řízení a Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu. Navazuje na započatý proces „rekonstrukce sítě“, a to tak, že v sobě ukotvuje obsahem i terminologicky „10 závazných a přijatých kritérií“, což jsou východiska pro vznik „garantované nabídky přímého výkonu“, tj. deklarované dostupnosti sociálních služeb pro konkrétní území s konkrétní kapacitou.

 Metodika 2024 navazuje na proběhlých 7 metodických setkáních s cca 500 poskytovateli (od 7/23 do 10/23). Upravuje některé indikátory pro všechny sociální služby, zavádí samohodnotící sběr dat, lépe a přesněji definuje přímou péči. Novinkou bude zavedení povinnosti sledovat čas přímé péče i u pobytových služeb (tuto povinnost měli doposud pouze služby ambulantní a terénní).

Metodika snižuje a sjednocuje procentní podíl finančních prostředků (pro všechny snížení na 10 %), které by měli sociální službě poskytnout obce, kde konkrétní sociální služba působí. Nedodržení této procentuální finanční podpory by mohlo mít dopad na snížení kapacity daného poskytovatele v konkrétní lokalitě. Tento směr bude nutné v blízkém období (předpoklad od roku 2025) aplikovat i směrem k dotaci kraje a MPSV, neboť zajišťovat dostupnost služeb při nedostatečném finančním krytí nebude možné dále tolerovat.

 V první polovině roku 2024 budou ze strany OSV předloženy další návrhy na postup financování ve vztahu k dostupnosti služeb v dalších letech. Budou pokračovat setkávání v regionech Libereckého kraje, ve kterých se problematika vysvětlí v detailech.

Zpracoval za přispění odboru sociálních věcí LK

Mgr. Petr Tulpa (STAN/Starostové pro Liberecký kraj), náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí

Komentář náměstka Petra Tulpy se týkal rozboru bodů do listopadového zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konkrétně:

Bod č. 66 – Metodika pro poskytovatele zařazené do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje v roce 2024

Některými obcemi dlouho očekávaná metodika, podle které se dozvědí, zda mohou kraj požádat o příspěvek na provoz či investice do sociálních zařízení. Naposledy se toto téma diskutovalo v Liberci v případě plánované přístavby zdejšího domova seniorů v návaznosti na to, jakým nadstandardním způsobem vyšel Liberecký kraj vstříc Hrádku nad Nisou s financováním jeho nového domova důchodců.

Subscribe
Upozornit na
11 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Jak vypadala zasedání krajského zastupitelstva v roce 2023? Na konci roku jsme se rozhodli udělat malou rešerši a vybrat okruh nejzajímavějších i neproblémovějších a
Vedení statutárního města Jablonec nad Nisou si je vědomé toho, že cena za pozemky u přehrady v lokalitě Tajvan je vysoká. V této výši ji majitel pozemků
Výše uvedený komentář spojuje několik věcí najednou.
Zítra zasednou volení zástupci Libereckého kraje, aby se probrali zhruba šedesáti body, které mají přichystány ke schválení. Jako každý měsíc, přináší náš web