nášLiberec

Search

Komentář k hodnocení rozsáhlého materiálu

Nejdříve je třeba zdůraznit, že Základní síť sociálních služeb v Libereckém kraji je třeba upravit a zrekonstruovat. Za celou dobu existence krajů nebyla základní síť podrobena zpětné analýze a žádná politická reprezentace se k tomuto kroku nikdy neodhodlala.

 To, že k tomuto procesu dochází nyní, není naše osobní hrdinství, ale jde o úplně obyčejnou potřebu v praxi sociálního terénu. Praxe ukázala, že s rozvojem sítě souvisí přesná specifikace parametrů, které jsou nutné jednak pro porovnání a zejména pro financování všech služeb, které v síti pracují. Jde například o zavedení jasné terminologie, stanovení parametrů existence sítě, zpřesnění výkaznictví a evidence. Velkou změnou bude přechod od parametrů počtu lůžek a klientů na systém garantované složené kapacity, což je, zjednodušeně řečeno, přechod na počty úvazků a potřeb klientů v přímé činnosti u uživatelů v určeném časovém období.

Tato „Metodika“ je přechodová. Bude platit jen v roce 2024 s tím, že některé úkony už bude potřebné udělat s výhledem do dalších let. Není tedy dlouho očekávaná, je přechodová. Nesouvisí vůbec s přístavbou dalších pobytových lůžek v libereckém Domově seniorů Františkov a už vůbec NE s převzetím domova se zvláštním režimem v Hrádku n. N. Liberecký kraj získal potřebné zařízení za výhodnou cenu (77 mil. Kč splatných po dobu 5 let), za kterou by nikdy takové zařízení samostatně nepostavil. Práci navíc odvedlo Město Hrádek n. N., které na celkovou výstavbu získalo potřebné dotace v celkové částce okolo 250 milionů. Skutečně tady nevidím žádný nadstandard. Naopak – odpracovalo město – provozovat bude LK. „Město“ odpracovalo záslužnou investici, která je v kraji potřebná. Navíc toto téma nemá s „Metodikou“ obsaženou v bodě č. 66 žádnou souvislost. Domnívám se, že na opakující se odkazy k Hrádku n. N. již nemá cenu dále reagovat. Postup převzetí zařízení v Hrádku do provozu pod hlavičkou LK jsme již několikrát vysvětlovali a další opakování už není produktivní.

Několik dalších odborných poznámek k Metodice:

 Jedná se o aktualizaci metodiky pro POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje pro rok 2024, jak bylo předesláno. Metodiku zpracovala odborná skupina složená z pracovníků odboru sociálních věcí, koordinátorů komunitních plánů v regionech LK, zástupců ORP a za odborného vedení metodiků, kteří zpracovávají tuto tématiku v dalších regionech ČR.

Metodika je závazným dokumentem a propojuje dokumenty typu Smlouvy o dotačním řízení a Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu. Navazuje na započatý proces „rekonstrukce sítě“, a to tak, že v sobě ukotvuje obsahem i terminologicky „10 závazných a přijatých kritérií“, což jsou východiska pro vznik „garantované nabídky přímého výkonu“, tj. deklarované dostupnosti sociálních služeb pro konkrétní území s konkrétní kapacitou.

 Metodika 2024 navazuje na proběhlých 7 metodických setkáních s cca 500 poskytovateli (od 7/23 do 10/23). Upravuje některé indikátory pro všechny sociální služby, zavádí samohodnotící sběr dat, lépe a přesněji definuje přímou péči. Novinkou bude zavedení povinnosti sledovat čas přímé péče i u pobytových služeb (tuto povinnost měli doposud pouze služby ambulantní a terénní).

Metodika snižuje a sjednocuje procentní podíl finančních prostředků (pro všechny snížení na 10 %), které by měli sociální službě poskytnout obce, kde konkrétní sociální služba působí. Nedodržení této procentuální finanční podpory by mohlo mít dopad na snížení kapacity daného poskytovatele v konkrétní lokalitě. Tento směr bude nutné v blízkém období (předpoklad od roku 2025) aplikovat i směrem k dotaci kraje a MPSV, neboť zajišťovat dostupnost služeb při nedostatečném finančním krytí nebude možné dále tolerovat.

 V první polovině roku 2024 budou ze strany OSV předloženy další návrhy na postup financování ve vztahu k dostupnosti služeb v dalších letech. Budou pokračovat setkávání v regionech Libereckého kraje, ve kterých se problematika vysvětlí v detailech.

Zpracoval za přispění odboru sociálních věcí LK

Mgr. Petr Tulpa (STAN/Starostové pro Liberecký kraj), náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí

Komentář náměstka Petra Tulpy se týkal rozboru bodů do listopadového zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konkrétně:

Bod č. 66 – Metodika pro poskytovatele zařazené do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje v roce 2024

Některými obcemi dlouho očekávaná metodika, podle které se dozvědí, zda mohou kraj požádat o příspěvek na provoz či investice do sociálních zařízení. Naposledy se toto téma diskutovalo v Liberci v případě plánované přístavby zdejšího domova seniorů v návaznosti na to, jakým nadstandardním způsobem vyšel Liberecký kraj vstříc Hrádku nad Nisou s financováním jeho nového domova důchodců.

Subscribe
Upozornit na
11 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
K článku zveřejněnému dne 13. 6. 2024 na webu s názvem „náš Liberec“ (k nalezení na adrese https://www.nasliberec.cz), provozovaném spolkem Revue Sever, z.s., s názvem
Jak vypadala zasedání krajského zastupitelstva v roce 2023? Na konci roku jsme se rozhodli udělat malou rešerši a vybrat okruh nejzajímavějších i neproblémovějších a
Vedení statutárního města Jablonec nad Nisou si je vědomé toho, že cena za pozemky u přehrady v lokalitě Tajvan je vysoká. V této výši ji majitel pozemků
Výše uvedený komentář spojuje několik věcí najednou.