nášLiberec

Search

Reakce náměstka hejtmana Petra Tulpy

Výše uvedený komentář spojuje několik věcí najednou.

Rekonstrukce základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje je proces, který s finanční podporou realizace jakýchkoliv investičních projektů nemá nic společného. Byl zahájen na začátku roku 2023 a bude ukončen na podzim roku příštího. Zjednodušeně, jde o úpravu pravidel, kterými se budou řídit všichni poskytovatelé sociálních služeb po schválení Zastupitelstvem LK v září 2024. Budou se nejen upravovat parametry sítě, ale také veřejné výstupy směrem k zájemcům, poskytovatelům a obcím LK. Půjde o přesnější vymezení působností sociálních služeb a větší propojenosti potřeb klientů na území LK.

Debata o rekonstrukci základní sítě sociálních služeb probíhá v celé šíři odborné i neodborné veřejnosti. K projednávání jsou zváni všichni poskytovatelé sociálních služeb v Libereckém kraji. V průběhu roku 2023 proběhlo několik oblastních seminářů napříč obcemi s rozšířenou působností a dalších metodických jednání o rekonstrukci sítě. Dále Liberecký kraj finančně podporuje a metodicky vede koordinátory komunitních plánů na jednotlivých obcí s rozšířenou působností. Proto si troufám tvrdit, že o rekonstrukci základní sítě sociálních služeb ví jak odborná, tak i neodborná veřejnost.

Diskuse o tom, zda má kraj finančně podporovat výstavbu lůžkových zařízení jiných vlastnických subjektů se vede pouze tehdy, když o takovou podporu někdo požádá. Zatím se tak oficiálně nestalo. Pro podporu takového postupu budou platit rovněž určitá pravidla.

Nejdříve by měl takový subjekt předložit potřebnost takového zařízení, a to prostřednictvím komunitního plánu příslušného ORP. V případě DD Františkov je potřebnost nezbytná, jde však o můj osobní názor.

Tento pohled nesdílí zejména skupina poskytovatelů terénních sociálních služeb, kteří tvrdí, že je třeba podpořit zejména snahu k udržení seniora-seniorky se zdravotním nebo mentálním hendikepem, co nejdéle v domácím prostředí, a to proto, že je takto pojatá sociální služba levnější. V LK chybí k říjnu 2023 cca 300 pobytových lůžek (data podaná poskytovateli pobytových sociálních služeb – domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem s ohledem a provedené sociální šetření).

Dále je nutné dohodou stanovit o jaké sociální služby půjde a jak je bude příslušné ORP finančně zajišťovat. Hovoříme o klasických domovech seniorů, které by měly vždy zřizovat obce, a o tzv. domovech se zvláštním režimem (dále jen DZR), u kterých je spádovost celokrajská. Že to tak z historického pohledu není, je jiná věc. To nejdůležitější je však v jaké kvalitě se taková výstavba provede a dále, kdo bude pozdějším provozovatelem. Liberecký kraj nemůže bez jakýchkoliv záruk poskytnout finanční podporu bez toho, aniž by tyto skutečnosti nebyly předem jasně stanoveny. Kraj je povinen v realizaci nových investic dodržovat „vysoké“ standardy v provozu nejen sociálních zařízení. Doposud se žádná jednání o charakteru výstavby včetně budoucího provozu, nevedla. Pro srovnání. Finanční podpora LK pro zařízení v Hrádku n. N. byla poskytnuta s vědomím, že domov v Hrádku bude v budoucnu jednoznačně zajišťovat především DZR, že po dostavbě půjde o vysoce energeticky úsporné moderní sociální zařízení se všemi evropskými standardy pobytových zařízení, že finanční podpora
od LK bude poskytnuta ve výši 77 mil. Kč, a to rozloženě v průběhu 5 let. Provozovatelem bude po dobu udržitelnosti Liberecký kraj, který po skončení této lhůty převezme toto zařízení do svého majetku.

Závěr: Současné vedení LK podporuje výstavby lůžkových zařízení jiných subjektů za předpokladu, že budou splňovat podmínky nově rekonstruované základní sítě sociálních služeb, a také proto, že v tomto období žádnou výstavbu samostatně neplánuje.

Vše za základní podmínky: výstavba bude směřována především do domovů se zvláštním režimem. Finanční podpora ve výstavbě připadá do úvahy pouze tehdy, kdy to bude pro kraj výhodné a dlouhodobě udržitelné včetně vlivu na provoz takového zařízení případně s vizí krajské zřizovatelské funkce.

Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana Libereckého kraje, řízení resortu sociálních věcí

Článek je reakcí na tento komentář, uveřejněný v rozboru bodů připravených na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje z října letošního roku:

USNESENÍ č. 1624/23/RK – Základní síť sociálních služeb LK – ZSLK 2024

Zásadní, leč informačně nezvládnutý bod (minimálně směrem k veřejnosti). Například ohledně Základní sítě sociálních služeb LK se nedávno vedla politická i veřejná debata, a to na téma, zda má kraj Liberci pomoci financovat výstavbu domova pro seniory na libereckém Františkově, kde značně převyšuje poptávka na umístění klientů nad možnostmi zařízení.

Subscribe
Upozornit na
10 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Jak vypadala zasedání krajského zastupitelstva v roce 2023? Na konci roku jsme se rozhodli udělat malou rešerši a vybrat okruh nejzajímavějších i neproblémovějších a
Nejdříve je třeba zdůraznit, že Základní síť sociálních služeb v Libereckém kraji je třeba upravit a zrekonstruovat. Za celou dobu existence krajů nebyla základní
Zítra zasednou volení zástupci Libereckého kraje, aby se probrali zhruba šedesáti body, které mají přichystány ke schválení. Jako každý měsíc, přináší náš web
Zastupitelé se letos v říjnu nesejdou poslední čtvrtek, jak bývá zvykem, ale již ve středu. Důvodem jsou podzimní dětské prázdniny. A jaké nejzajímavější body