nášLiberec

Search

Reakce na rozhovor s Miloslavou Pošvářovou

Vážená redakce „Náš Liberec“, vážení čtenáři,

dne 25.5.2021 jste uveřejnili na Vašich stránkách rozhovor s Ing. Miloslavou Pošvářovou. Člověk, který se danou problematikou nezabývá, musí zákonitě po přečtení propadnout depresi. Proto dovolte, abych vnesl malinko světla do překroucených tvrzení a lží této „odbornice“ na silniční stavitelství.

Jak bylo v článku zmíněno, pracovala Ing. Miloslava Pošvářová v ŘSD ČR a to od 1.6.2012 do 13.2.2014. Jak vidíte, nemá jasno ani od kdy, do kdy u nás byla zaměstnána. Na základě výsledků její práce tvrdím, že vůbec nepochopila, jak to v naší organizaci chodilo. Už jenom tvrzení, že byla vyhozena ministrem dopravy Zdeňkem Žákem pro kritiku kvality silničních staveb je lživé. Ing. Miloslavu Pošvářovou na hodinu vyhodil tehdejší generální ředitel Ing. Pavel Kočica a to pro naprostou maličkost – hrubé neplnění pracovních povinností. Problém s Ing. Miloslavou Pošvářovou neměli jenom její nadřízení, ale i podřízení, s kterými jednala povýšenecky a arogantně. Toto její jednání vyvrcholilo až šikanováním zaměstnanců naší laboratoře, kterým se zabývala i naše odborová organizace.

Z článku vyplývá, že před jejím nástupem a po jejím vyhození (které očividně psychicky do dnešní doby nezvládla) jsme v ŘSD ČR lezli po stromech. Dovolím si vážené čtenáře upozornit, že tomu tak nebylo a není. Jsme velkou investorskou organizací, ve které jsou zaměstnány stovky specialistů a odborníků na silniční stavitelství. Každý rok prochází naše organizace desítkami vnějších kontrol – MF ČR, MD ČR, SFDI a dalšími. Ani jedna kontrola nekonstatovala pochybení, o kterých Ing. Miloslava Pošvářová od svého vyhození tak vášnivě hovoří. Uvádím několik faktů:

Od roku 2014 se ve věci kontrol projektových dokumentací zásadně změnil systém, kde je oproti dřívějšímu systému dvou až tří stupňová kontrola. Interní kontrola probíhá ve dvou stupních, a to na úseku výstavby a následně na úseku kontroly staveb. V případě složitějších konstrukcí probíhá nad rámec interních kontrol kontrola externí. Externí kontroly provádějí firmy, nebo akademičtí pracovníci vysokých škol jako je ČVUT, VUT a další.

Ing. Miloslava Pošvářová lže i ve věci soudních sporů v kvalitě dálnice D47, kde ŘSD uspělo v další arbitráži týkající se staveb dálnice D47. Stavební firmy musí odstranit jak nerovnosti, tak nevhodný materiál použitý na stavbu D 47091.2.

ŘSD ČR je dnes zhotovitelskou i akademickou sférou vnímáno jako silný investor. V oblasti kvality došlo k zásadnímu posunu ať z pozice personálního vybavení, kdy ŘSD ČR dnes disponuje například na GŘ ÚKKS skupinou autorizovaných odborníků, projektantů, korozních inženýrů a dalších. Navíc se povedlo propojit oblast kvality ve významnou spolupráci prostřednictvím odborných pracovních skupin (například asfaltové vozovky, CBK, mosty) s odbornou veřejností a akademickou sférou. Jako významný výstup těchto skupin je například metodika údržby CBK pro prodloužení její životnosti.

Ing. Miloslava Pošvářová lže i ve věci digitalizace staveb formou „e-man“. Systém e-man nebyl nikdy na ŘSD ČR oficiálně nasazen a ani jej nikdy ŘSD ČR jako systém nevlastnilo. V roce 2016 byl na modernizovaných úsecích Dálnice D1 spuštěn a nasazen Informační systém Tempus. Tento systém je provozován na serverech ŘSD ČR, tedy je plně a výhradně ve vlastnictví ŘSD ČR, nikoliv na externích úložištích staveb, nebo externích úložištích třetích stran.

Vážení čtenáři,
Ing. Miloslavu Pošvářovou jsme několikrát v minulosti (od jejího vyhazovu) žádali, aby naši organizaci přestala napadat svými lživými a v několika případech sprostými vyjádřeními. Z toho co jsem výše uvedl naprosto jasně vyplývá, že Ing. Miloslava Pošvářová je se svými tvrzeními naprosto mimo „mísu“.

Karel Skoupil
předseda Sdružení závodních výborů odborových organizací ŘSD ČR

Subscribe
Upozornit na
8 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
K článku zveřejněnému dne 13. 6. 2024 na webu s názvem „náš Liberec“ (k nalezení na adrese https://www.nasliberec.cz), provozovaném spolkem Revue Sever, z.s., s názvem
Nejdříve je třeba zdůraznit, že Základní síť sociálních služeb v Libereckém kraji je třeba upravit a zrekonstruovat. Za celou dobu existence krajů nebyla základní
Vedení statutárního města Jablonec nad Nisou si je vědomé toho, že cena za pozemky u přehrady v lokalitě Tajvan je vysoká. V této výši ji majitel pozemků
Náš Liberec přináší znění dopisu historika umění a architektury Pavla Karouse, kterým se obrací na zastupitele města Liberec ve věci výstavy Socha a město