Krajské protikorupční pracoviště se představuje

Od letošního roku začala v Liberci fungovat obecně prospěšná společnost Krajské protikorupční pracoviště, o.p.s.. Navazuje na více než osmileté protikorupční a občanské aktivity občanského sdružení Čmelák-SPP, o.s. Hlavním cílem je vytvořit profesionální pracoviště, které bude disponovat personálními, odbornými, finančními, technickými a dalšími potřebnými zdroji a kapacitami pro efektivní boj s korupcí.

KPKP je první takováto organizace, která v ČR vznikla na regionální úrovni. Bude vycházet z dobré znalosti prostředí i protikorupční problematiky, osvědčených informačních zdrojů i kontaktů na podnikatele, aktivisty či jiné organizace zabývající se touto problematikou.

Ředitelkou KPKP se stala Mgr. Daniela Fialová, kmenovým zaměstnancem je Mgr. Jaroslav Tauchman. Kromě toho s KPKP spolupracuje tým externích spolupracovníků. 

Na co se bude KPKP zaměřovat?

•    na rozplétání velkých kauz, se škodou v rozsahu milionů až desítek milionů Kč
•    na pomoc a podporu lidem, kteří se setkají s korupčním chováním
•    na informování široké veřejnosti

Daniela Fialová dodává: „Klíčové pro naši činnost bude to, jak se nám podaří zajistit prostředky na dlouhodobý provoz. Cílem je postupně zajistit prostředky pro nejméně čtyřčlenný tým.“

„Budeme dále pracovat na odkrývání kauz spojených s místní chobotnicí, která má kontakty napříč politickým spektrem. Zajímají nás zejména velké kauzy, které se odkrývají nejhůře a přitom mají největší dopad na veřejné finance.“ , říká Jaroslav Tauchman, z KPKP, o.p.s.

Jan Korytář, jako jeden ze spoluzakladatelů a otec myšlenky vytvoření KPKP dodává: „Efektivní protikorupční práce musí stát na placených profesionálech, kteří se jí věnují na plný úvazek. KPKP bude právě těmto lidem vytvářet odpovídající zázemí.“

Krajské protikorupční pracoviště – jedná se o obecně prospěšnou společnost, která má v současné době dva zaměstnance na plný úvazek a okruh cca 15-ti externích spolupracovníků. Tato organizace je na kraji nezávislá, slovo „krajské“ v názvu značí její regionální – geografický rozměr. 

Protikorupční komise Rady LK – schází se jednou měsíčně, je sedmičlenná. Je složena ze 4 zástupců politických stran a 3 odborníků z neziskových organizací. Je iniciačním a poradním orgánem Rady  LK.Vznikla na základě koaliční dohody.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Medailí města ocenilo statutární město Liberec trojici osobností. Z rukou primátora Liberce Jaroslava Zámečníka ve středu 31. května převzali ocenění Eva Koudelková za přínos
Zajímavou akci uspořádala Krajská vědecká knihovna v Liberci při příležitosti oslav konce Druhé světové války. Čtvrtého května zahájí vernisáží venkovní výstavu o osudech parašutistů výsadku Antimony,
Úvěr na 750 milionů, dalších 450 mil. z nejistých zdrojů a překopané i to, co funguje a co návštěvníci Libereckého bazénu oceňují.
Poslanecká sněmovna v pátek 21. dubna 2023 ve třetím čtení schválila zákon o ochraně oznamovatelů, který vychází z evropské směrnice. Návrh zákona předložil ministr
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.