nášLiberec

Search

Krajské protikorupční pracoviště se představuje

Od letošního roku začala v Liberci fungovat obecně prospěšná společnost Krajské protikorupční pracoviště, o.p.s.. Navazuje na více než osmileté protikorupční a občanské aktivity občanského sdružení Čmelák-SPP, o.s. Hlavním cílem je vytvořit profesionální pracoviště, které bude disponovat personálními, odbornými, finančními, technickými a dalšími potřebnými zdroji a kapacitami pro efektivní boj s korupcí.

KPKP je první takováto organizace, která v ČR vznikla na regionální úrovni. Bude vycházet z dobré znalosti prostředí i protikorupční problematiky, osvědčených informačních zdrojů i kontaktů na podnikatele, aktivisty či jiné organizace zabývající se touto problematikou.

Ředitelkou KPKP se stala Mgr. Daniela Fialová, kmenovým zaměstnancem je Mgr. Jaroslav Tauchman. Kromě toho s KPKP spolupracuje tým externích spolupracovníků. 

Na co se bude KPKP zaměřovat?

•    na rozplétání velkých kauz, se škodou v rozsahu milionů až desítek milionů Kč
•    na pomoc a podporu lidem, kteří se setkají s korupčním chováním
•    na informování široké veřejnosti

Daniela Fialová dodává: „Klíčové pro naši činnost bude to, jak se nám podaří zajistit prostředky na dlouhodobý provoz. Cílem je postupně zajistit prostředky pro nejméně čtyřčlenný tým.“

„Budeme dále pracovat na odkrývání kauz spojených s místní chobotnicí, která má kontakty napříč politickým spektrem. Zajímají nás zejména velké kauzy, které se odkrývají nejhůře a přitom mají největší dopad na veřejné finance.“ , říká Jaroslav Tauchman, z KPKP, o.p.s.

Jan Korytář, jako jeden ze spoluzakladatelů a otec myšlenky vytvoření KPKP dodává: „Efektivní protikorupční práce musí stát na placených profesionálech, kteří se jí věnují na plný úvazek. KPKP bude právě těmto lidem vytvářet odpovídající zázemí.“

Krajské protikorupční pracoviště – jedná se o obecně prospěšnou společnost, která má v současné době dva zaměstnance na plný úvazek a okruh cca 15-ti externích spolupracovníků. Tato organizace je na kraji nezávislá, slovo „krajské“ v názvu značí její regionální – geografický rozměr. 

Protikorupční komise Rady LK – schází se jednou měsíčně, je sedmičlenná. Je složena ze 4 zástupců politických stran a 3 odborníků z neziskových organizací. Je iniciačním a poradním orgánem Rady  LK.Vznikla na základě koaliční dohody.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Hnutí ANO v Libereckém kraji oficiálně podalo kandidátky do krajských voleb a voleb do části senátu, které se uskuteční ve dnech 20. a 21.
Po několik let probíhala na Grabštejně rozsáhlá rekonstrukce objektu a stavební úpravy, které vyžadovaly i zásah do terénu. Význam lokality, statut národní kulturní památky
Společnost STEM/MARK, a. s., provede pro město sociologický průzkum za účelem ověření a rozšíření dat v rámci Místní agendy 21. V průzkumu město osloví
Na kandidátce hnutí Starostové pro Liberecký kraj pro podzimní krajské volby dostávají kromě zkušených a úspěšných politiků a starostů velký prostor také nové tváře.