nášLiberec

Search

28. Září, 2015

Malý rozpočtový zákon (č. 250/2000 Sb.) zavedl před několika měsíci jednu novinku….a sice dobrovolné vrácení dotace či její části. Toto dobrovolné vrácení dotace má z hlediska kontrolního orgánu několik výhod:…