nášLiberec

Search

Komise rady města

Rada města může zřídit své orgány, tyto se ex lege označují jako komise. Tyto orgány mají funkci iniciativní a poradní, nikoliv tedy kontrolní. Svá stanoviska a náměty předkládají zmíněné komise výhradně svému zřizovateli tedy radě města. 

Komise je kolektivní fakultativní orgán, který  se usnáší většinou hlasů všech svých členů, tedy nikoliv jen přítomných členů.

Komise není orgánem obce, ale orgánem rady obce. Je zcela na uvážení rady jaké komise a na jak dlouho si zřídí.Zákon o obcích dává radě obce právo zřizovat a zrušovat komise podle potřeby. Duplicita „stejného“ výboru zastupitelstva a komise rady není ničím zakázána. Takže v obci může současně fungovat jak např. výbor zastupitelstva pro životní prostředí, tak i komise rady pro životní prostředí.

Taktéž pouze radě přináleží jmenovat a odvolávat z funkce předsedu komise a členy. Počet členů rovněž stanoví výlučně  rada.
 
Počet členů nemusí být lichý na rozdíl od počtu členů rady obce či výboru zastupitelstva. Předseda komise nemusí být zastupitelem.

 Podklady pro jednání komisí v praxi připravují nejčastěji věcně příslušné odbory městských úřadů. Činnost komisí by měla být ovlivněna principem transparentnosti,z čehož vyplývá, že dle § 16 odst.2 písm.e)  má každý občan obce, který dosáhl věku 18 let zákonné  právo nahlížet do usnesení komisí rady  obce a pořizovat  si z nich  výpisy.

Komise mají jistou legální vazbu i na zastupitelstvo resp. jeho členy, což je dáno tím, že dle ustanov.§ 82 písm. a)  z.č 128/2000 Sb. má každý člen zastupitelstva obce  při výkonu své funkce právo všem komisím předkládat návrhy na projednání.

 

  • Komise rady města Liberce
  • Komise dopravní
  • Komise humanitní
  • Komise pro kulturu a cestovní ruch
  • Komise pro občanské obřady a záležitosti
  • Komise pro veřejné zakázky
  • Komise pro životní prostředí
  • Komise sportovní
  • Komise zdravotní a sociální
  • Komise dopravní

 

Tajemnice: Romana Kozáková
tel.: 485 243 443
e-mail: kozakova.romana@magistrat.liberec.cz

Předseda: Ing. Martin Čulík
e-mail: liberec@anobudelip.cz

Místopředseda: Jaroslav Šrajer

 

Členové:

Ing. Martin Cicvárek

Ing. Dana Fialová

Zdeněk Chmelík

Ing. Radek Chobot

Tomáš Kysela

Ing. Urban Ocilka

Bc. Marek Řehořek

Ing. Pavel Šulc

 

Komise humanitní

Tajemnice: Bronislava Kotková
tel.: 485 244 964
kotkova.bronislava@magistrat.liberec.cz

Předsedkyně: Mgr. Zora Machartová
e-mail: machartova@sdruzenitulipan.cz

Místopředsedkyně: Mgr. Barbora Šolková

Členové:

Karel Bradáč

Bc. Halina Doležalová

Helena Hýbnerová

Stanislav Kolomazník

Bc. Vladimíra Řáhová

Renata Říhová

Lenka Tarabová

 

Komise pro kulturu a cestovní ruch

Tajemnice: Bc. Ilona Červenková
tel.: 485 243 138
e-mail: cervenkova.ilona@magistrat.liberec.cz

Místopředsedkyně: Pavla Haidlová

Členové:

Ing. Lenka Červová, Ph.D.

Ladislav Dušek

Mgr. Jiří Křížek

MVDr. David Nejedlo

Mgr. Jan Randáček

Dipl.-Soz.Päd. Robert Schiller

Mgr. Milan Turek

Jana Vančatová

Filip Zeman

 

Docházka k nahlédnutí na http://www.liberec.cz/cz/mesto-samosprava/dalsi-organy-mesta/komise-rady/komise-pro-kulturu-cestovni-ruch/dochazky/

Pozvánky k nahlédnutí na http://www.liberec.cz/cz/mesto-samosprava/dalsi-organy-mesta/komise-rady/komise-pro-kulturu-cestovni-ruch/pozvanky/

Zápisy k nahlédnutí na http://www.liberec.cz/cz/mesto-samosprava/dalsi-organy-mesta/komise-rady/komise-pro-kulturu-cestovni-ruch/zapisy/zapisy.html

 

Komise pro občanské obřady a záležitosti

Tajemnice: Petra Keřková
tel.: 485 243 382
kerkova.petra@magistrat.liberec.cz

Předsedkyně: Irena Jirásková

Členové:

Milena Bartlová

Zdenka Drobníková

Marie Fantová

MgA. Hana Kašparová

Jaroslava Kašparová

Mgr. Květoslava Morávková

Mileva Pešanová

Mgr. Lenka Polívková

Mgr. Olga Preclíková

Lenka Šotolová

Dagmar Valentinová

Hana Vimmerová

Věra Vítečková

Ludmila Zelinková

 

Docházka k nahlédnutí na http://www.liberec.cz/cz/mesto-samosprava/dalsi-organy-mesta/komise-rady/komise-pro-obcanske-obrady-zalezitosti/dochazky/

 

Komise pro veřejné zakázky

Tajemník: Ing. Nikola Martinetz
tel.: 485 243 216
e-mail: martinetz.nikola@magistrat.liberec.cz

Předsedkyně: Ing. Radka Loučková – Kotasová
e-mail: r.kotasova@regioplan.cz
tel.: 776 172 831

Místopředseda: PhDr. Jaromír Baxa, PhD.
e-mail: jaromir.baxa@zm.liberec.cz

Členové:

Mgr. Ing. Kateřina Červená
e-mail: katka.cervena@atlas.cz
tel.: 776 770 001

Ing. Tomáš Kuncíř
e-mail: kuncir@centrum.cz
tel.: 777 150 057

Mgr. Ing. Jan Punčochář
e-mail: jan@jan-puncochar.cz
tel.: 603 241 618

Mgr. Věra Skřivánková
e-mail: skrivankova.liberec@seznam.cz
tel.: 602 279 655

Bc. Libor Vokas
e-mail: libor.vokas@gmail.com
tel.: 739 541 620

 

Docházka k nahlédnutí na http://www.liberec.cz/cz/mesto-samosprava/dalsi-organy-mesta/komise-rady/komise-pro-verejne-zakazky/dochazka/dochaza.html

 

Komise pro životní prostředí

Tajemník: Bc. Leoš Vašina
tel.: 485 243 458
e-mail: vasina.leos@magistrat.liberec.cz

Předseda: Mgr. Petr Zatloukal

Členové:
RNDr. Jaroslav Herzig

Ing. Tomáš Mihule

Mgr. Marek Nevečeřel

Mgr. Martin Pudil

Robert Trebicki

 

Docházka k nahlédnutí na http://www.liberec.cz/cz/mesto-samosprava/dalsi-organy-mesta/komise-rady/komise-pro-zivotni-prostredi/dochazky/

 

Komise sportovní

Tajemnice: Renata Sobotková
tel.: 485 243 765
e-mail: sobotkova.renata@magistrat.liberec.cz

Předsedkyně: Bc. Zuzana Kocumová

e-mail: zuzana.kocumova@centrum.cz

Místopředsada: Jan Beneda

Členové:

Mgr. Marek Klíma

Zdeněk Kračmar

Mgr. et. Ing. Jan Kubeš

Milan Kulík

Michal Paclt

Ing. František Příhoda

Barbora Svatošová

Jakub Záleský

Filip Zeman

 

Docházka k nahlédnutí na http://www.liberec.cz/cz/mesto-samosprava/dalsi-organy-mesta/komise-rady/komise-sportovni/dochazky/

 

Komise zdravotní a sociální

Tajemnice: Pavlína Háková
tel.: 485 244 982
e-mail: hakova.pavlina@magistrat.liberec.cz

Předsedkyně: MUDr. Kateřina Absolonová

Místopředsada: Lukáš Průcha

Členové:

Bc. Lenka Bobvošová

Mgr. Zora Machartová

Mgr. Zuzana Palečková

Bc. Lukáš Poruba

Bc. Martina Teplá

Petra Vokasová

Jana Zobínová

 

Docházka k nahlédnutí na http://www.liberec.cz/cz/mesto-samosprava/dalsi-organy-mesta/komise-rady/komise-zdravotni-socialni/dochazky/

Pozvánky k nahlédnutí na http://www.liberec.cz/cz/mesto-samosprava/dalsi-organy-mesta/komise-rady/komise-zdravotni-socialni/pozvanky/

Zápisy k nahlédnutí na http://www.liberec.cz/cz/mesto-samosprava/dalsi-organy-mesta/komise-rady/komise-zdravotni-socialni/zapisy/

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Jak vypadala zasedání krajského zastupitelstva v roce 2023? Na konci roku jsme se rozhodli udělat malou rešerši a vybrat okruh nejzajímavějších i neproblémovějších a
Nejdříve je třeba zdůraznit, že Základní síť sociálních služeb v Libereckém kraji je třeba upravit a zrekonstruovat. Za celou dobu existence krajů nebyla základní
Výše uvedený komentář spojuje několik věcí najednou.
Zítra zasednou volení zástupci Libereckého kraje, aby se probrali zhruba šedesáti body, které mají přichystány ke schválení. Jako každý měsíc, přináší náš web