Odpovědi náměstkyně Loučkové Kotasové k zakázce pro Investing CZ bez výběrového řízení

Na včerejší konferenci rady města Liberce odmítlo vedení města odpovídat ohledně milionové zakázky pro kontroverzní místní firmu Investing CZ, která ji získala na víc bez výběrového řízení. Dotazy položené před konferencí i během ní byly ignorovány, byť byly urgovány, a to nejen od redakce NL, ale i od jiných médií. V podvečer ale přišel do naší redakce email s dodatečnou odpovědí náměstkyně odpovědné za dotační projekty Radky Loučkové Kotasové (ANO). 

Odpovědi paní náměstkyně přetiskujeme v plném znění, necháváme na laskavém čtenáři uvážení, nakolik bylo na naše otázky odpovězeno či nikoliv. Nejprve přišlo skrze tiskovou mluvčí zdůvodnění, proč na otázky nebylo odpovězeno již během konference, byť u všech ostatních, nikoliv ovšem tak kontroverzních, tomu tak bylo:

„Na konferenci by tyto detailní otázky zabraly více času, než je pro dobře organizovanou a plynulou konferenci žádáno. Odpovědi na vaše otázky připravila paní náměstkyně Radka Loučková Kotasová, děkuji a přeji klidný večer,“ uvedla tisková mluvčí liberecké radnice Jana Kodymová.

Nyní k samotným otázkám. Nejprve ty, které byly položeny ještě před tiskovou konferencí: 

„Z jakého důvodu byla vybrána společnost Investing CZ. Ptám se na to např. z důvodu, že tato firma proslula například svým dozorováním veřejných zakázek během Mistrovství světa v klasickém lyžování 2009, kde její roli kritizoval nejen státní zástupce u soudu, ale i NKÚ. Výsledkem bylo, že začátkem loňského roku musela TUL doplatit státu 25 milionů korun, byť u soudu nebyl nikdo odsouzen. 

Druhý případ je z Jablonce nad Nisou – Liberecký kraj má v ruce odborný posudek k rekonstrukci školy na Podhorské, kde se zřítila značná část budovy, který jasně hovoří o vině ze strany TDI, v tomto případě Investing CZ.

Příkladů kolem Investing CZ  je více a myslím, že se dá bez nadsázky označit jako jedna z firem, jejíž působení je typické v rámci klientelistického systému v Liberci i na kraji. Dovolím si tedy zopakovat otázku: 

Co vedlo vedení města k tomu, že zadalo supervizi u nejvýznamnějšího investorského počinu tohoto období, takové firmě, za takové peníze a s takovou reputací. A to vše bez výběrového řízení. 

Děkuji. „

Během vystoupení k bodu zakázky bez výběrového řízení pro Investing CZ zmínila náměstkyně Radka Loučková Kotasové dvě stavby, které dozorovala fpolečnost Investing CZ Josefa nadrchala a které jsou podle ní příkladem její dobré práce. Jednalo se o podnikatelský inkubátor, který za bezmála půl miliardy financoval Liberecký kraj (stavěl CL-Evans, stejně jako Centrum aktivního odpočinku, zde ovšem v konsorciu s Metrostavem) a o přestavbu libereckých lázní na galerii (stavěla společnost Chládek a Tintěra, subdodávkou ovšem liberecký Syner).

Poslali jsme tedy na chat Facebooku liberecké radnice dotaz, jsou k tomu novináři vyzýváni. Ani tento dotaz ovšem byl ignorován (ač bylo potvrzeno jeho přijetí) a místo toho se posluchači dozvěděli, že „žádné dotazy již nejsou“.

„Inkubátor se aktuálně prodražil o 55 milionů, u lázní Investing CZ vůbec neinformoval tehdejší vedení města, že subdodávku dělá firma Syner – to je příklad dobré reputace? 

Děkuji.“

 V plném znění také předkládáme podvečerní odpověď náměstkyně primátora Liberce pro Radky Loučkové Kotasové (ANO):

„Pro supervizi při rekonstrukci Centra aktivního života, nebo chcete-li bývalé liberecké galerie (Liebiegův palác), se vedení SML rozhodlo právě proto, že v současné době jde o bezkonkurenčně NEJVĚTŠÍ investičně-stavební a současně dotační akci města Liberce. A navíc o historicky významnou památku chráněnou státem.

Jak jistě víte, na realizaci stavby bylo vysoutěženo sdružení firem Metrostav a CL Evans, které splnilo všechny náležitosti. Pro ochranu investora-města Liberce – byla vybrána, opět na základě veřejné soutěže, firma MIJAPO jako technický dozor stavebníka. Bohužel, tato firma na základě informace kolegů z mého odboru, nedokáže plnohodnotně čelit tlaku velkého sdružení stavebních firem.

Proto jsme se rozhodli vybrat supervizora. A to bez výběrového řízení, abychom proces kontroly urychlili. U velkých a náročných projektů je sjednání podobné supervize běžnou praxí. Po zralé úvaze a na základě zkušeností i průzkumu trhu, jsme se rozhodli oslovit regionální firmu INVESTING CZ. Tato firma garantuje ve smlouvě například dennodenní účast na stavbě jako supervizora, ale i řadu dalších, pro stavební dohled klíčových povinností a úkolů. V případě zájmu vám můžeme poskytnout jejich kompletní seznam.

Cena, která je 1 161 600 Kč vč DPH, je s ohledem na objem stavby 220 milionů Kč a její komplikovanost (stará, památkově chráněná budova) dle průzkumu trhu přiměřená.“

Subscribe
Upozornit na
15 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Nejdříve je třeba zdůraznit, že Základní síť sociálních služeb v Libereckém kraji je třeba upravit a zrekonstruovat. Za celou dobu existence krajů nebyla základní
Vedení statutárního města Jablonec nad Nisou si je vědomé toho, že cena za pozemky u přehrady v lokalitě Tajvan je vysoká. V této výši ji majitel pozemků
Náš Liberec přináší znění dopisu historika umění a architektury Pavla Karouse, kterým se obrací na zastupitele města Liberec ve věci výstavy Socha a město
Vážená redakce „Náš Liberec“, vážení čtenáři, dne 25.5.2021 jste uveřejnili na Vašich stránkách rozhovor s Ing. Miloslavou Pošvářovou. Člověk, který se danou problematikou nezabývá,
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.