Postřehy k programu 10. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje

Také v listopadu si dovolujeme našim čtenářům předložit své postřehy k bodům, které bude projednávat úterní zasedání krajského zastupitelstva. Liberecký kraj získává každý rok na své fungování miliardy ze státního rozpočtu, proto věříme, že i náš malý počin přispěje k větší kvalitě rozhodování o veřejných prostředcích v našem kraji i k vyšší míře transparentnosti.

Bod č. 8 – Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

USNESENÍ č. 1834/21/RK – Postup vymáhání škody v důsledku havárie v rámci stavby „COV LK řemesel – SŠŘS Jablonec nad Nisou“

Liberecký kraj žaluje stavební firmu, projektanta i technický dozor investora (TDI) v případě průšvihu v Jablonci nad Nisou, kde se sesula místní střední škola na Podhorské ulici. Stavbu prováděla společnost BAK, stavební společnost, projektantem byla firma Hlaváček – architekti, s. r. o., a TDI zajišťovala v Liberci známá firma Investing CZ bývalého politika Josefa Nadrchala. Na problematiku projektové přípravy i výběru technického dozoru investora naše organizace i její předchůdkyně upozorňovaly a upozorňují dlouhodobě a systematicky. Katastrofální příklad v případě COV LK řemesel – SŠŘS Jablonec nad Nisou ukazuje na to, že nikoliv neopodstatněně.

Jistě by nebylo od věci otevření diskuse nad způsobem výběru projektantů i TDI a možnou reflexi příkladů odjinud.

 

Bod č. 35 a  – Veřejná zakázka „Silnice III/2825 Sýkořice  – Podtýn – Žernov – Žlábek“ – dodatek č. 1

Další prodražení veřejné zakázky. Zde zmíněný dodatek přidává vícepráce v ceně 8 763 376,63 Kč bez DPH na dílo v původní ceně 28 878 876,34 Kč bez DPH. Jedná se tak o 30% navýšení, což významně prodražuje původní cenu díla.

Liberecký kraj by si mohl nechat vypracovat znalecký posudek, zda nedošlo k pochybení na straně projektanta či zadavatele, a dát podnět odboru kontroly.

 

Bod č. 35 i – Zpráva o ukončení realizace projektu „Modernizace Severočeského muzea v Liberci – 2. etapa“

Rekonstrukce Severočeského muzea bývá prezentována jako úspěšný podnik. O jejím velkém prodražení již ale politici tolik nemluví. V závěrečné zprávě je konstatováno, že navýšení projektu o 43,5 mil. Kč bylo považováno v souladu s pravidly IROP za nezpůsobilé výdaje, které v důsledku znamenalo navýšení spolufinancování Libereckým krajem z 10 % na 37,5 %. Kraj byl tedy nucen investovat 53,47 mil. Kč místo původně plánovaných 9,97 mil. Kč, což je 536 % původní částky.

Takové prodražení je opravdu veliké, bude zajímavé sledovat, zda vše opět vyšumí nebo zda někdo nechá vypracovat znalecký posudek, zda nedošlo k pochybení na straně projektanta či zadavatele, a dát podnět odboru kontroly.

 

Bod č. 46 – Navýšení závazku spolufinancování  projektu „APOSS Liberec, p. o. – výstavba domácností pro osoby se zdravotním postižením, Nová Ves“

I okolo této veřejné zakázky bylo živo. Původní zhotovitel z ní odstoupil. Z důvodové zprávy vyplývá, že k odkladům započetí stavebních prací, během kterých došlo k výraznému růstu cenových hladin stavebních materiálů a následné neschopnosti realizovat stavbu za původně vysoutěženou cenu firmou Brex s.r.o., došlo z důvodů prodlev v překládkách inženýrských sítí. V důsledku těchto okolností došlo k navýšení nezpůsobilých výdajů z původních 1 750 000 Kč na 19 376 264 Kč.

Kraj by si mohl nechat prověřit míru zavinění ze strany zadavatele anebo zpracovatele projektové dokumentace z důvodu možné nedbalosti při přípravě projektu, která vyústila v následné zpoždění. Zároveň doporučujeme, aby se situací zabýval kontrolní odbor a kontrolní výbor.

 

Bod č. 50 – Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 392/21 – převod financí z kapitol 914 07 Působnosti, 915 07 Významné akce, 917 07 Transfery a navýšení v kapitole 914 07 Působnosti

Další navýšení marketingových výdajů. V tomto bodě se navyšuje rozpisový ukazatel  0731000000  „Marketingová podpora“ o částku 1.032.000  Kč pro finanční zajištění plánované propagace turismu pomocí polepů autobusů veřejné dopravy.

Ovšem v předkládaném materiálu chybí jednak seznam dopravních společností, kterým byla zakázka zadána, jednak podrobný rozpis tohoto nákladu (např. počet autobusů, dobu pronájmu ploch, ceny za jednotlivé plochy) a na základě tohoto rozpisu zvážit účelnost takto vynaložených prostředků.

Kompletní program listopadového zasedání krajského zastupitelstva je k nahlédnutí zde

Subscribe
Upozornit na
2 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Kiosek u Dětského koutku za 8 milionů? Tento plán liberecké zoo zvedl některé ze zastupitelů ze židle. Liberec totiž přispívá Libereckému kraji na investice
Plánovaná rekonstrukce Lidových sadů v Liberci bude výrazně dražší. Ještě tento rok se počítalo s částkou zhruba 184 milionů korun, dnes je cena rekonstrukce
Liberečtí si zastupitelé si včera večer, během narychlo svolaného mimořádného zasedání zastupitelstva, schválili podání žádosti na dotaci 139 milionů korun od Národní sportovní agentury
V sousedním Jablonci nad Nisou hýbe politickou scénou nákup tzv. Tajvanu, tedy poloostrova na zdejší oblíbené přehradě, kde dlouho chátraly dožívající stavby. Město tak