Postřehy k programu 10. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje

Také v listopadu si dovolujeme našim čtenářům předložit své postřehy k bodům, které bude projednávat úterní zasedání krajského zastupitelstva. Liberecký kraj získává každý rok na své fungování miliardy ze státního rozpočtu, proto věříme, že i náš malý počin přispěje k větší kvalitě rozhodování o veřejných prostředcích v našem kraji i k vyšší míře transparentnosti.

Bod č. 8 – Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

USNESENÍ č. 1834/21/RK – Postup vymáhání škody v důsledku havárie v rámci stavby „COV LK řemesel – SŠŘS Jablonec nad Nisou“

Liberecký kraj žaluje stavební firmu, projektanta i technický dozor investora (TDI) v případě průšvihu v Jablonci nad Nisou, kde se sesula místní střední škola na Podhorské ulici. Stavbu prováděla společnost BAK, stavební společnost, projektantem byla firma Hlaváček – architekti, s. r. o., a TDI zajišťovala v Liberci známá firma Investing CZ bývalého politika Josefa Nadrchala. Na problematiku projektové přípravy i výběru technického dozoru investora naše organizace i její předchůdkyně upozorňovaly a upozorňují dlouhodobě a systematicky. Katastrofální příklad v případě COV LK řemesel – SŠŘS Jablonec nad Nisou ukazuje na to, že nikoliv neopodstatněně.

Jistě by nebylo od věci otevření diskuse nad způsobem výběru projektantů i TDI a možnou reflexi příkladů odjinud.

 

Bod č. 35 a  – Veřejná zakázka „Silnice III/2825 Sýkořice  – Podtýn – Žernov – Žlábek“ – dodatek č. 1

Další prodražení veřejné zakázky. Zde zmíněný dodatek přidává vícepráce v ceně 8 763 376,63 Kč bez DPH na dílo v původní ceně 28 878 876,34 Kč bez DPH. Jedná se tak o 30% navýšení, což významně prodražuje původní cenu díla.

Liberecký kraj by si mohl nechat vypracovat znalecký posudek, zda nedošlo k pochybení na straně projektanta či zadavatele, a dát podnět odboru kontroly.

 

Bod č. 35 i – Zpráva o ukončení realizace projektu „Modernizace Severočeského muzea v Liberci – 2. etapa“

Rekonstrukce Severočeského muzea bývá prezentována jako úspěšný podnik. O jejím velkém prodražení již ale politici tolik nemluví. V závěrečné zprávě je konstatováno, že navýšení projektu o 43,5 mil. Kč bylo považováno v souladu s pravidly IROP za nezpůsobilé výdaje, které v důsledku znamenalo navýšení spolufinancování Libereckým krajem z 10 % na 37,5 %. Kraj byl tedy nucen investovat 53,47 mil. Kč místo původně plánovaných 9,97 mil. Kč, což je 536 % původní částky.

Takové prodražení je opravdu veliké, bude zajímavé sledovat, zda vše opět vyšumí nebo zda někdo nechá vypracovat znalecký posudek, zda nedošlo k pochybení na straně projektanta či zadavatele, a dát podnět odboru kontroly.

 

Bod č. 46 – Navýšení závazku spolufinancování  projektu „APOSS Liberec, p. o. – výstavba domácností pro osoby se zdravotním postižením, Nová Ves“

I okolo této veřejné zakázky bylo živo. Původní zhotovitel z ní odstoupil. Z důvodové zprávy vyplývá, že k odkladům započetí stavebních prací, během kterých došlo k výraznému růstu cenových hladin stavebních materiálů a následné neschopnosti realizovat stavbu za původně vysoutěženou cenu firmou Brex s.r.o., došlo z důvodů prodlev v překládkách inženýrských sítí. V důsledku těchto okolností došlo k navýšení nezpůsobilých výdajů z původních 1 750 000 Kč na 19 376 264 Kč.

Kraj by si mohl nechat prověřit míru zavinění ze strany zadavatele anebo zpracovatele projektové dokumentace z důvodu možné nedbalosti při přípravě projektu, která vyústila v následné zpoždění. Zároveň doporučujeme, aby se situací zabýval kontrolní odbor a kontrolní výbor.

 

Bod č. 50 – Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 392/21 – převod financí z kapitol 914 07 Působnosti, 915 07 Významné akce, 917 07 Transfery a navýšení v kapitole 914 07 Působnosti

Další navýšení marketingových výdajů. V tomto bodě se navyšuje rozpisový ukazatel  0731000000  „Marketingová podpora“ o částku 1.032.000  Kč pro finanční zajištění plánované propagace turismu pomocí polepů autobusů veřejné dopravy.

Ovšem v předkládaném materiálu chybí jednak seznam dopravních společností, kterým byla zakázka zadána, jednak podrobný rozpis tohoto nákladu (např. počet autobusů, dobu pronájmu ploch, ceny za jednotlivé plochy) a na základě tohoto rozpisu zvážit účelnost takto vynaložených prostředků.

Kompletní program listopadového zasedání krajského zastupitelstva je k nahlédnutí zde

Subscribe
Upozornit na
2 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
V Liberci vznikne historicky nejdražší podchod v dějinách města, ale zřejmě i České republiky a dost možná i Evropy. Nový, několik metrů dlouhý, podchod,
Liberecký kraj má od města vypůjčený školní areál v Zeyerově ulici. Syner tam pro něj bude za 160 milionů stavět školu a hejtman kraje
V souvislosti s odsouzením bývalého zastupitele za ANO Pavla Šulce, který byl v dopravním podniku uplácen stínovým majitelem společnosti BusLine Jiřím Vařilem, se minulý
V zatáčce u libereckého lomu, na ulici Kunratická, byl instalován pomník připomínající nacistickou bestialitu v našem městě v letech 1938-1945. V místě byl pracovní
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.