Prohlášení Reného Havlíka, ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje, a hejtmana Martina Půty k úmrtí Jakuba Šepse

Začátkem minulého týdne zemřel Jakub Šeps, vedoucí oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje.

„Mé myšlenky jsou s rodinou Jakuba Šepse. K této tragédii jsme se dnes jako politické vedení sešli s panem ředitelem Havlíkem na pravidelné poradě uvolněných radních a požádali jsme ho o prověření čerpání přesčasových hodin a využívání fondu pracovní doby u zaměstnanců krajského úřadu. S analýzou se chceme důkladně seznámit. Požádal jsem inspektorát práce, aby na Krajském úřadu Libereckého kraje provedl kontrolu s důrazem na dodržování zákoníku práce a toho, zdali zaměstnavatel plní všechny své povinnosti vůči zaměstnancům. Pan ředitel nás informoval, že nabídka psychologické pomoci ze strany kraje funguje směrem k zaměstnancům dlouhodobě. Nyní pan ředitel Havlík a vedoucí jednotlivých odborů tuto možnost zopakují všem zaměstnancům,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.    

„Úmrtí Jakuba Šepse mě nesmírně zasáhlo. Nešťastná událost mě velmi mrzí a já vyjadřuji hlubokou soustrast Jakubově rodině a jeho blízkým. Nyní v mediálním prostoru, na sociálních sítích a mezi lidmi, kteří Jakuba Šepse znali osobně nebo se s ním alespoň nakrátko setkali, rezonuje především jeho dopis na rozloučenou a já cítím povinnost se k jeho obsahu, jakožto ředitel krajského úřadu, vyjádřit.

Celou událost na odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu jsem okamžitě prověřil. Z jednání s vedoucím, panem Reném Brožem, a také celým odborem jednoznačně vyvstalo, že k žádné šikaně nebo bossingu na tomto odboru nedochází a nikdy nedocházelo. Ona nešťastně formulovaná komunikace mezi oběma kolegy je výsledkem vypjaté situace v době, kdy se Jakub Šeps dozvěděl, že se vrací na jeho místo kolegyně po mateřské dovolené. Část veřejnosti by pana Brože nejraději viděla jako strůjce a příčinu Jakubova konání. Tak to ale není, byl to souběh mnoha faktorů, osobního nastavení a životních událostí. Proto, prosím, nevynášejme soudy, nelynčujme nikoho ani se k tomu nenechme davem přinutit.

Zadal jsem audit, který situaci nejen na zmíněném odboru, ale i na celém krajském úřadu, ještě jednou důkladně prověří. Je potřeba zdůraznit, že krajský úřad má svoje vlastní mechanismy, které mají za cíl nabídnout pomoc každému, kdo o ni požádá. Máme schránku důvěry, pravidelně zadáváme audity prověřující, zdali nejsou úředníci přetěžování, nabízíme také odbornou a podpůrnou psychologickou pomoc. Snažíme se také podporovat psychohygienu zaměstnanců školeními, motivací a dalšími kroky. Toto všechno ještě jednou všem zaměstnancům připomeneme.

Vytíženost zaměstnanců a práce na všech krajských odborech není rovnoměrná, co se týká úkolů, objemu a její nárazovosti. Nikdy se tak nedá srovnat výkon přenesené působnosti v zákonných lhůtách s prací pro samosprávu. Tam jsou úkoly operativní, termínované a často velmi nahodilé z různých oblastí, zkrátka dle potřeb samosprávy kraje.

Případ Jakuba Šepse je tragédií mladého lidského života. Jakub bohužel neviděl jeho smysl jinde než v práci. Jiné místo vedoucího oddělení cestovního ruchu na dobu neurčitou úřad nemá, o nabízené místo pan Šeps neměl zájem. Děláme pro zaměstnance opravdu mnoho a myslím si, že jsme férový zaměstnavatel. Budeme nadále pracovat s psychohygienou zaměstnanců tak, abychom jim v obtížných situacích vždy nabídli pomocnou ruku,“ dodal René Havlík, ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje.

Tiskové prohlášení Libereckého kraje

pozn.red.: Jakub Šeps po sobě nechal dopis na rozloučenou, ve kterém kritizuje poměry na Libereckém kraji a zároveň varuje ostatní před workoholismem. Jeho znění si můžete přečíst zde

Subscribe
Upozornit na
8 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Zelení budou kandidovat do zastupitelstva Libereckého kraje pod značkou Zelení pro kraj. Lídrem kandidátky je Milan Starec, který stojí dlouhé roky v čele občanského odporu
Na konferenci Novinářské fórum byly v pondělí 6. května vyhlášeni první výherci nového programu na podporu lokální žurnalistiky. Nadační fond nezávislé žurnalistiky ve spolupráci
Zastupitelstvo města Liberce na svém dnešním jednání zvolilo nového náměstka primátora s gescí pro energetiku a Smart City. Na návrh městské rady se jím
Nikdy nekouká na barvu politického trička, když jde o dobrou věc, domluví se se všemi. Má zkušenosti ze sněmovny i z vedení města, umí
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.