|

2. Srpen, 2011

Vážený pane Dvořáčku, dovolte nám ve stručnosti uvést podstatné skutečnosti k problematice Vašeho dotazu: Předmětem zakázky Cyklostezka Nisa – Liberec centrum, v rámci které došlo k úpravám na komunikaci Dr. Milady Horákové a komunikaci U Nisy, bylo svislé a vodorovné dopravní značení pro oddělení cyklistické dopravy od dopravy motorové. Na tuto část předmětné zakázky…