|

2. Srpen, 2011

Vážený pane Dvořáčku, dovolte nám ve stručnosti uvést podstatné skutečnosti k problematice Vašeho dotazu: Předmětem zakázky Cyklostezka Nisa – Liberec centrum, v rámci které došlo k úpravám na komunikaci Dr. Milady Horákové a komunikaci U Nisy, bylo svislé a vodorovné dopravní značení pro oddělení cyklistické dopravy od dopravy motorové. Na tuto část předmětné zakázky…
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.