1. Říjen, 2007

Domov pro matky s dětmi v tísni, který funguje již řadu let v areálu kapucínského kláštera při kostelu Máří Magdalény, se současným prodejem objektu do soukromých rukou, možná ukončí v místě svou existenci. Získala ho společnost Iberus, jejímž jednatelem je bývalý liberecký zastupitel za ODS Jiří Zeronik. Tomu patří nemálo nemovitostí,nejen v historickém jádru…
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.