1. Říjen, 2007

Domov pro matky s dětmi v tísni, který funguje již řadu let v areálu kapucínského kláštera při kostelu Máří Magdalény, se současným prodejem objektu do soukromých rukou, možná ukončí v místě svou existenci. Získala ho společnost Iberus, jejímž jednatelem je bývalý liberecký zastupitel za ODS Jiří Zeronik. Tomu patří nemálo nemovitostí,nejen v historickém jádru…