Vítejte v Liberci 2007

Tak „Syner“ si vynutil omluvu. Skoro by se chtělo citovat otřepanou frázi o potrefené huse, ale to by bylo zavádějící. Společnost Syner je totiž všechno možné, ale husa rozhodně není (když už bychom hledali nějaký vhodný příměr v živočišné říši, nabízela by se spíše chobotnice…) Výše uvedené pořekadlo také navozuje dojem směšnosti, který se zde ale vytrácí. Celou situaci mnohem lépe vystihují slova klasika o boji s větrnými mlýny. Na jedné straně malá redakce, na straně druhé společnost, jejíž základní kapitál převyšuje částku 130 000 000,-Kč.

Pokud se blíže podíváme na samotné důvody, kvůli kterým byla omluva požadována, zjistíme, že zde o žádné důvody v pravém toho slova smyslu nejde, neboť se jedná o pouhé záminky. Prvním „důvodem“ omluvy byl nepřesný údaj o jednom z účastníků a posléze i výherci výběrového řízení, tedy sdružení obchodních společností (nikoliv firem v právním slova smyslu) Syner-Baustav-Metrostav. Autor článku pominul zmínit ostatní dva subjekty, tedy společnosti Metrostav a Baustav, čímž „vznikl článek obsahující zkreslené údaje.“ Nyní již opravený článek jsem si přečetl, místo sdružení Syner-Metrostav-Baustav jsem si dosadil společnost Syner, a dospěl jsem k názoru, že ani před opravou ani po ní článek v tomto smyslu žádné zkreslené údaje neobsahoval. Jednak je třeba přihlédnout k zaměření těchto e-stránek, které je zcela specifické, když pojednává o nekalých praktikách spojených se zdejším regionem. Proto byl patrně v článku kladen primární důraz na společnost Syner a ostatní členové sdružení byli pominuti. Ještě důležitější je ale jiná věc. Předmětný článek jako celek pojednává, řečeno eufemisticky, o nestandardním výběrovém řízení, jehož účastníkem a nakonec i výhercem (společně s jinými subjekty) se stala společnost Syner. To že výběrové řízení „košer“ nebylo je fakt, o kterém nemá smysl dále diskutovat. Faktem také je, že tohoto řízení se účastnila a posléze jej i vyhrála společnost Syner. Je přitom vcelku lhostejné, zda-li tomu tak bylo ještě ve sdružení s dalšími dvěma společnostmi. Odpovědnost všech tří společností je v této souvislosti společná a nerozdílná. Nad celou causou se vznáší podezření z korupce. Společnost Syner je pak jedním ze subjektů, na které stín tohoto podezření padá. To, že autor článku tento fakt zdůraznil má podle mého mínění svůj důvod, který, jak je již výše uvedeno, má svoje opodstatnění dané především tématickým zaměřením stránek www.nasliberec.cz.

Druhou záminkou požadované omluvy pak bylo tvrzení autora článku, týkající se charakteru otevřeného dopisu, který společnost Syner adresovala Magistrátu města Karlovy Vary. V uveřejněné omluvě se uvádí: „Společnost Syner, s.r.o. zaslala otevřený dopis Magistrátu města Karlovy Vary, ve kterém žádala, aby v celé záležitosti zaujal jednoznačné stanovisko. Rozhodně nepožadovala vyjádření k losování.“ Poslední věta uvedená v omluvě není pravdivá. Onen otevřený dopis je volně k dispozici na webových stránkách společnosti Syner, pokud si ho přečtete, nezbývá, než konstatovat, že společnost Syner po Magistrátu města Karlovy Vary zcela jednoznačně požadovala, aby se jeho představitelé vyjádřili k losování. Nejde jen o hlavičku tiskové zprávy (Tiskové prohlášení – společnost SYNER žádá magistrát Města Karlovy Vary o stanovisko k průběhu výběrového řízení na multiarenu), mimo jiné je zde uvedeno: „Vážená paní primátorko, žádáme Vás proto, aby Magistrát města Karlovy Vary zaujal v této záležitosti jednoznačné stanovisko, důrazně se ohradil proti způsobu referování určité části médií a uvedl na pravou míru informace spojené s losovacím aktem, který pro magistrát zajišťovala pověřená firma.“ Tato část omluvy tak je zcela bezdůvodná. Autor článku se možná dopustil vcelku marginální nepřesnosti, když uvedl, že: „Syner vyžadoval po karlovarské radnici vyjádření, že losování proběhlo v pořádku“, tuto formulaci v otevřeném dopise skutečně nenalezneme. Přesnější by bylo tvrdit, že společnost Syner důrazně odmítla jakékoliv spojování svého jména s (pochybným) průběhem výběrového řízením, za jehož organizaci nenesla žádnou odpovědnost. V této spojitosti je zajímavá především tato pasáž: „Společnost SYNER, s.r.o., stejně jako další členové sdružení, se stala účastníkem výběrového řízení poté, co řádně a v termínu splnila veškeré zákonné podmínky. Nebyla však zadavatelem tohoto výběrového řízení, ani organizátorem s ním souvisejících procesů. Nemohla ho tedy nijak ovlivnit a nemůže nést za jeho průběh žádnou odpovědnost.“ K tomu mě napadá snad jen toto. V Liberci máme Naivní divadlo. Tam je také loutkáři tahajícími za nitky vytvářen dojem, že loutky mluví a jednají samy za sebe… .

Na celé záležitosti je ale mnohem důležitější něco jiného, než to, zda se autor článku dopustil drobné nepřesnosti. Tím něčím je otázka proč to vůbec společnost Syner dělá? Proč vytváří prostřednictví různých právních instrumentů nátlak na nejrůznější osoby, jejichž stanoviska vůči společnosti Syner se této nelíbí. Je to snad pro peníze? Ano i ne. Společnost Syner jistě nezbohatne na několika tisících vysouzených v rámci soudního řízení. Stejně tak pokud soudní řízení prohraje, finanční újma vzhledem ke skutečnosti o jakou společnost se jedná, pro ni bude prakticky nulová. To se ovšem nedá říci jejích kriticích, kterými jsou často (nebohaté) fyzické osoby, které nedisponují specializovanými právníky a které musejí pečlivě zvažovat, zda-li podstoupí riziko soudního sporu s nejistým výsledkem (eventuelně spojeným s nepříjemným důsledkem), nebo svůj boj s větrnými mlýny raději vzdají. Společnost Syner má dostatečné (a nikdo netvrdí, že nelegální) prostředky, aby byla schopna formovat svůj mediální obraz (a s tímto spojené obchodní renomé) ku svému prospěchu. Budou snad místní noviny závislé na inzerci, včasném podávání informací z radnice nebo referování o Bílých Tygrech či Kondorech Liberec, psát kriticky o společnosti Syner? Odpověď není jistě nutná. Spousty lidí na zdejší poměry brblá doma nebo v hospodě a veřejně mlčí. Malé internetové noviny přišly s kritikou… a musely uveřejnit omluvu. Cenzura v České republice oficiálně skončila v roce 1989. Vítejte v Liberci roku 2007.

Jan Drápalík

Názory v této rubrice se nemusí shodovat s názory redakce

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
V areálu bývalých Libereckých výstavních trhů (LVT) již deset let funguje Technické muzeum Liberec. Nyní zde má ale vzniknout výstavba bytových domů a lidé
Stavební společnost Brex byla dlouhé roky významným hráčem v regionu. Dostávala poměrně velké procento zakázek a její vlastníci měli blízko k politikům, zejména k
Letošní Mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm proběhne v Liberci od 7. do 12. května. Jako každý rok se v jeho soutěžním programu představí to
Fungování kontroverzního parkovacího domu u krajského úřadu, kde jedno stání vyšlo na více jak milion korun, ukazuje, že dotace 84 milionů, kterou na něj