2. Červen, 2009

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zrušil zakázku města Liberec na sanaci skládky Zlaté návrší za 70 milionů korun,kterou, dle antimonopolního úřadu, nezákonně získalo sdružení firem Syner, Integra a Nisainvest, a nařídil nové výběrové řízení. Město mělo firmy nezákonně zvýhodnit tyto firmy během výběrového řízení. Celá sanace skládky je ale pouze vyvrcholením podivného (ač nepřekvapivého)…
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.