Třímilionová pokuta pro Liberec kvůli miliardovému tendru

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) svým prvostupňovým nepravomocným rozhodnutím ze dne 22. dubna 2010 uložil jednu z nejvyšších pokut za veřejné zakázky městu Liberec. Za pochybení v miliardovém tendru na zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady byla vyměřena sankce 3 miliony korun.

Zadavatel porušil zásadu zákazu diskriminace, neboť v zadávací dokumentaci stanovil požadavek na předložení rozhodnutí o udělení souhlasu Libereckého kraje k provozování sběrného dvora. Uvedený požadavek neměl žádný praktický význam pro plnění veřejné zakázky. Tímto kvalifikačním požadavkem byl zúžen okruh dodavatelů, a to pouze na ty subjekty, které již mají souhlas k provozování zařízení, resp. již takové zařízení v Liberci provozují.

Došlo tedy k diskriminaci těch dodavatelů, kteří v době zahájení zadávacího řízení rozhodnutí o udělení souhlasu k provozování sběrného dvora neměli, avšak pokud by jejich nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, mohli tento souhlas a zřízení sběrného dvora zajistit. Navíc zadavatel předpokládal zahájení realizace předmětu plnění od 1.7.2010 , tedy rok po vypsání tendru.

Zadavatel rovněž diskriminoval dodavatele, kteří v době vypsání výběrového řízení v Liberci neměli své provozovny (sběrný dvůr, administrativní budova), avšak byli by je schopni pro plnění veřejné zakázky zajistit, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť jeho důsledkem bylo rovněž omezení soutěžního prostředí.

V konečném důsledku byly pro nesplnění uvedených diskriminačních podmínek vyloučeni uchazeči AVE odpadové hospodářství s.r.o. a společnost SITA CZ a.s. Nabídka AVE přitom činila 823 milionů korun a byla o více než 300 milionů levnější než nakonec vybraná nabídka společnosti .A.S.A Liberec.

Uvedené správní řízení bylo zahájeno z vlastního podnětu koncem roku 2009 a nijak nesouvisí s kontrolou, která byla v loňském roce u stejného zadavatele provedena ohledně zakázek na mistrovství světa v klasickém lyžování.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Hojně využívaná pošta v obchodním domě Globus se zavírá. Nepomohly ani snahy libereckých politiků opětovně přesvědčit Vratislavice nad Nisou, aby jejich zastupitelé ustoupili zájmům
Poslední lednový den se v Naivním divadle mohou diváci těšit na speciální večer, který je věnován kulatému výročí založení Studia Ypsilon v Liberci. V
Náš Liberec již dlouhou dobu upozorňuje na skutečnost, jakým způsobem vedení Libereckého kraje využívá veřejných prostředků pro svou prezentaci. Minulý týden to potvrdila Rada
Pořad Nedej se! zaujala situace kolem sjezdovek na Ještědu. Společnost Tatry mountains resort slovenského miliardáře a oligarchy Igora Rattaje původně slíbila, že po vykácení
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.