Třímilionová pokuta pro Liberec kvůli miliardovému tendru

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) svým prvostupňovým nepravomocným rozhodnutím ze dne 22. dubna 2010 uložil jednu z nejvyšších pokut za veřejné zakázky městu Liberec. Za pochybení v miliardovém tendru na zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady byla vyměřena sankce 3 miliony korun.

Zadavatel porušil zásadu zákazu diskriminace, neboť v zadávací dokumentaci stanovil požadavek na předložení rozhodnutí o udělení souhlasu Libereckého kraje k provozování sběrného dvora. Uvedený požadavek neměl žádný praktický význam pro plnění veřejné zakázky. Tímto kvalifikačním požadavkem byl zúžen okruh dodavatelů, a to pouze na ty subjekty, které již mají souhlas k provozování zařízení, resp. již takové zařízení v Liberci provozují.

Došlo tedy k diskriminaci těch dodavatelů, kteří v době zahájení zadávacího řízení rozhodnutí o udělení souhlasu k provozování sběrného dvora neměli, avšak pokud by jejich nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, mohli tento souhlas a zřízení sběrného dvora zajistit. Navíc zadavatel předpokládal zahájení realizace předmětu plnění od 1.7.2010 , tedy rok po vypsání tendru.

Zadavatel rovněž diskriminoval dodavatele, kteří v době vypsání výběrového řízení v Liberci neměli své provozovny (sběrný dvůr, administrativní budova), avšak byli by je schopni pro plnění veřejné zakázky zajistit, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť jeho důsledkem bylo rovněž omezení soutěžního prostředí.

V konečném důsledku byly pro nesplnění uvedených diskriminačních podmínek vyloučeni uchazeči AVE odpadové hospodářství s.r.o. a společnost SITA CZ a.s. Nabídka AVE přitom činila 823 milionů korun a byla o více než 300 milionů levnější než nakonec vybraná nabídka společnosti .A.S.A Liberec.

Uvedené správní řízení bylo zahájeno z vlastního podnětu koncem roku 2009 a nijak nesouvisí s kontrolou, která byla v loňském roce u stejného zadavatele provedena ohledně zakázek na mistrovství světa v klasickém lyžování.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Liberečanům budou ve veřejném prostoru sloužit nové lavičky. Město jich zatím nakoupilo dvacet a již se instalují v ulicích. Milá pozornost ostře kontrastuje s
Liberečtí radní projednali návrh Výboru pro kulturu a cestovní ruch na udělení šesti Medailí města Liberce v roce 2024. Návrh budou nyní schvalovat liberečtí
„Nemuseli jsme jen sedět a poslouchat nudné kecy, dozvěděli jsme se důležité věci zajímavým způsobem. Čekala jsem, že se unudím k smrti, ale fakt mě to
Obě jizerská města, která spojuje jedna řeka, mají další společnou věc: jejich radnice jsou nově prohlášeny národními kulturními památkami. Radnice v Liberci i Jablonci