nášLiberec

Search

14. Září, 2010

Tisková zpráva Naše Doubí, o.s., a Náš Vesec, o.s. Na posledním předvolebním zastupitelstvu je mezi projednávanými body i změna územního plánu vytyčující trasu nové silnice do průmyslové zóny Jih (mapka viz další strana), která má být zároveň začátkem městské sběrné komunikace spojující obě průmyslové zóny paralelně k existujícímu průtahu….