Polemika – Zveřejní primátorka a radní své životopisy?

M. Rosenbergová, A. Dvořáčková

Přinášíme polemiku mezi primátorkou Liberce Martinou Rosenbergovou (ČSSD) a předsedkyní občanského sdružení Staré město Liberec Alenou Dvořáčkovou. Tématem je otevřenost politiků vůči občanům a zda v Liberci zveřejní vrcholní představitelé města své profesní životopisy, jak je tomu obvyklé v jiných obcích.

Polemiku odstartoval otevřený dopis Aleny Dvořáčkové, nyní přinášíme reakci primátorky i následnou odpověď tazatelky.

Vážená paní Dvořáčková,
děkuji za Váš zájem o město a o jeho internetové stránky. Já, snad na rozdíl od Vás, mám jiné ohlasy na jejich fungování, byť jsem stále přesvědčena, že lze dělat více a věřím, že se brzy v této oblasti posuneme ještě dále. Rozhodně se shodneme, že stále nejsou dokonalé a že je ještě mnohé, co bychom měli zlepšit. Máte-li k této problematice konkrétní návrhy, budu velmi ráda, pokud je sdělíte přímo mně, nebo tiskovému oddělení magistrátu.

Překvapuje mne, že zveřejnění životopisu politiků je pro Vás znakem zlepšení kvality stránek města, s čímž ale věru není problém. Já osobně považuji za podstatné zcela jiné věci, jako je například zveřejňování zápisů z Rady města a podobně. Ještě více mne ale překvapuje, že tento požadavek na zveřejnění životopisů politiků vznášíte až nyní, že jste jej nevznesla již v době předchozího vedení. Pokud si dobře pamatuji, tehdy také životopis nikoho z politiků na webu města nebyl a Vám to nevadilo. Ostatně, můj životopis není žádným tajemstvím a na webu je možné jej nalézt. Jistě ale není problém jej doplnit také na web města. Nutit členy Rady města opravdu nemohu, ale mohu je o to požádat.

Stejně tak není žádným tajemstvím členství zastupitelů v komisích, výborech či představenstvech. I to lze na webu města najít. Jistě ale nebude problém toto přiřadit k jednotlivým zastupitelům v seznamu na internetu.

Budete-li i v budoucnu mít jakékoli podněty, vážená paní Dvořáčková, rozhodně se na mne neváhejte obrátit. A můžete tak učinit i formou běžnou, tedy nejen otevřeným dopisem, které se v Liberci v těchto dnech staly tak populárními a módními, pokud ovšem nejde pouze o zviditelnění jejich tvůrců.

S pozdravem a přáním mnoho dobrého do dalších dnů

Martina Rosenbergová, primátorka města Liberce

Následná odpověď Aleny Dvořáčkové:

Vážená paní primátorko,

děkuji Vám za rychlou odpověď na můj dopis týkající se webových stránek města Liberce. K Vašemu vyjádření uvádím.

V úvodu sdělujete, že na rozdíl ode mne máte jiné ohlasy na fungování webových stránek. Ráda bych věděla jaké, protože opakovaně jsem na zastupitelstvu slyšela, jak se diskutovalo o o tom, že web města není vyhovující, informace se nedají vyhledat vyhledávačem apod. Také vaše vyjádření v editorialu LZ, že Vás webové stránky města trápí jsem nepochopila tak, že by Vás trápily ty dobré ohlasy na stránky města.

Jestli Vás překvapuje, že zveřejnění životopisu politiků je pro mě znakem zlepšení kvality stránek města, tak Vám odpovídám, že kromě jiných zlepšení, jednoznačně ano. To že Vy považujete za podstatné, zveřejňování zápisů z RM, je samozřejmě důležité též, ale domnívám se, že daleko více občanů si přeje, abychom věděli, kdo nám vlastně vládne na nejvyšších funkcích a to za situace, kdy jste zcela jistě dosud nezapomněla, že Vás občané na těchto funkcích nijak nevítali.

To, že Váš životopis není tajemstvím a lze ho na webu nalézt, není tak docela pravda. V době, kdy jste se zvolila primátorkou, na webu žádný Váš životopis nebyl, bylo tam pouze torzo životopisu, který se sestavuje na webu Naši politici z veřejných zdrojů a ten Váš byl plný otazníků, v podstatě bez informací, jenom funkce v ČSSD. Když Vás bývalý primátor Jan Korytář požádal o sdělení základních životních dat, tak jste to slíbila písemně, což jste snad i učinila, ale v oficiálních materiálech pro zastupitelstvo zveřejňovaných na webu města tato vaše písemná odpověď chyběla.

Nyní máte něco jako životopis uveřejněno na webu KVV ČSSD v Liberci. Jednak není ani jednoduché ho vyhledat přes google a seznam, a dále, nezlobte se na mě, to je spíš výlev pro ženský časopis, ale rozhodně ne strukturovaný životopis. Kdybyste se ucházela o zaměstnání řadové úřednice a toto předložila jako životopis, tak to personalista hodí do koše a ani nezavolá.

Ujišťuji Vás, že nejen mě, ale i další občany města opravdu upřímně zajímá, jakou máte kvalifikaci pro výkon své funkce, a je zcela legitimní od Vás požadovat, abyste tyto informace svému zaměstnavateli (tj. občanům města Liberce) sdělila. A to zvláště za situace, kdy jste se ve výběrovém řízení (volbách) na post primátorky umístila až na třetím místě. Proto Vám posílám návod na strukturovaný životopis a doufám, že ho v nejbližší době vypracujete tak, aby mohl být na webu města Liberce zveřejněn.

V odpovědi vyjadřujete překvapení nad tím, že tento požadavek vznáším až nyní a že jsem jej nevznesla již v době předchozího vedení, kdy také životopisy politiků na webu města nebyly. Na to Vám odpovím velice jednoduše. Většinu politiků ze všech stran původní koalice (kromě Vás, p. Lukáše Martina a p. Romana Šotolu) jsem znala z jejich dřívějších působení jak v zastupitelstvu, tak v občanských sdruženích a proto jsem si o nich nepotřebovala nic vyhledávat.

Dále ve své odpovědi píšete, že nutit členy Rady města nemůžete, ale že je můžete požádat. Prosím vás tedy, požádejte je, doufám že nemají problém být vůči občanům města otevření. Inspirovat se můžete na webových stránkách hlavního města Prahy.

To, že členství zastupitelů v komisích, výborech, představenstvech a dozorčích radách není tajemství je mi známo, ale vyhledávání všech těchto funkcí u 39 zastupitelů je opravdu dost pracné a zdlouhavé. Není nutné, aby si občan sám vytvářel takové seznamy, a myslím, že také neexistuje žádná překážka tomu, aby to bylo uvedeno u každého jména v seznamu zastupitelů. Opět posílám vzor z hlavního města Prahy.

K Vaší invektivě, že bych se snad chtěla formou otevřených dopisů zviditelnit, uvádím pouze to, že nemám důvod sama sebe zviditelňovat a že některé osoby mě v poslední době zviditelňovaly víc než bych si kdy přála. To že mám zájem o věci veřejné vyplývá pouze z toho, že jsme jako občané Lidových sadů měli pádný důvod zvolit určité metody komunikace s dřívějším vedením za primátora Kittnera, a protože existují jisté symptomy, že se správa věcí veřejných vrací do starých kolejí, tak používám metodu otevřenosti a doufám, že mi budete otevřeně odpovídat, tak jak jste ostatně slíbili, když jste se navzájem do čela města zvolili.

Závěrem svého životního zamyšlení, které máte uvedeno na webu KVV ČSSD jako životopis, uvádíte: „Kolik lidí je schopno odsoudit někoho, o kom neví vůbec nic“. Snažte se nám tedy o sobě sdělit co nejvíce, třeba budete méně odsuzováni.

s pozdravem

Alena Dvořáčková

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Liberecké zastupitelstvo včera na svém mimořádném jednání schválilo nadlimitní řízení na zakázka ve výši 583 milionů s DPH na na rekonstrukce 12 městských budov,
Praktiky a spolupráce firem, která v Liberci nejsou neznámé, zaujaly i úředníky Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Jedná se o více jak půl miliardovou
Liberec vozí svůj „zelený“ odpad do 40 kilometrů vzdálené Mimoně. Liberečany to stojí téměř 5 milionů korun ročně. Vedení města před šesti lety nechalo
Jediným zástupcem Libereckého kraje v Evropském parlamentu bude Jan Farský zvolený za hnutí STAN. Farský byl zvolen i poslancem při posledních volbách do českého