7. Prosinec, 2011

V únoru 2011 jsem jako tehdejší primátor města Liberce přehlédl, že v jednom z materiálů, které projednávalo zastupitelstvo a který se týkal uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na projekty v rámci IPRM – atraktivní a kvalitní život v Liberci, je uveden v seznamu dalších projektů také projektový záměr občanského sdružení Čmelák na projekt Centrum…